Breie smil etter at avtalene er signert: Remi Hanssen og Jack Johnsen i NESO, Hege Robertsen og Linda Walle Madsen ved Aust-Lofoten Videregående Skole.

NESO går for skolesamarbeid framfor friskole

NESO dropper planene om egen friskole og forlenger i stedet samarbeidet med Aust-Lofoten videregående skole.

I løpet av 12 år har NESO (Nordnorske entreprenørers serviceorganisasjon) ført fram 200 lærlinger  til svennebrev, og dermed vært en av landsdelens største byggfagskoler. Organisasjonen har lenge villet starte sin egen friskole, og fikk så seint som i august et endelig klarsignal.

­– Rammebetingelsene for etablering av friskoler har endret seg, sier kompetanseleder Jack Johnsen i NESO i en pressemelding.

– Med denne avtalen forsterker vi og viderefører det gode samarbeidet mellom NESO og Aust-Lofoten Videregående Skole. Det er en viktig avtale, som også sikrer forutsigbarhet og gode rammer for begge parter, fortsetter Johnsen.

 

Sikrer nytt tilbud

– Avtalen gir Aust-Lofoten Videregående Skole en linje de i utgangspunktet ikke har, sier Remi Hanssen, som er ansvarlig for NESOs lærlingskole.

– Den bidrar også til å sikre et betydelig antall kompetansearbeidsplasser i Vågan, og i tillegg har den store økonomiske ringvirkninger lokalt, legger han til.

– Vi er stolte av å kunne bidra til dette samfunnsoppdraget hvor vi utdanner sårt tiltrengt arbeidskraft til landsdelen, og sørger for yrkesutdanning til elever som enten ikke har byggfaglinje i sitt nærområde eller som strever i det ordinære utdanningssystemet, sier rektor Linda Walle Madsen ved Aust-Lofoten Videregående Skole.

 

Stort rekrutteringsbehov

Byggebransjen har et stort behov for håndverkere i byggfagene tømring, muring og betong, og opplever en stor underdekning i dag. Statistisk sentralbyrå framskriver denne underdekningen til i overkant av 30.000 personer i 2025, skriver NESO i pressemeldingen.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.