Skogeierne solgte rekordhøye 11,6 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2021, viser tall fra Landbruksdirektoratet. (Foto: Landbruks- og matdepartementet)

Nytt rekordår i skogen

Skogeierne solgte rekordhøye 11,6 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2021, viser tall fra Landbruksdirektoratet.

Det er 3,5 prosent mer enn forrige rekord fra 2019. Tømmerets bruttoverdi er på over 5,4 milliarder kroner for skogeierne.

Les også: Faste høye trelastpriser i 2022 (+)

Etterspørsel etter sagtømmer driver utviklingen

Gjennomsnittlig tømmerpris var 469 kroner pr kubikkmeter, en økning på 26 prosent fra 2020.

Gjennomsnittlig tømmerpris per måned har steget jevnt gjennom året. Det er prisutviklingen på sagtømmer som er årsak til dette. Massevirkeprisen har holdt seg på et stabilt nivå i samme tidsrom. Det er etterspørselen etter sagtømmer som driver markedet til nye rekorder.

Etter omfattende nedleggelser i norsk treforedlingsindustri har eksporten av tømmer fra Norge økt. Siden 2013 har omlag en tredjedel av tømmer gått til utenlandsk industri, skriver departementet.

En kraftig økning i etterspørselen er en av årsakene til at det er et underskudd på sagtømmer i verdenssammenheng. I tillegg har etterspørselen etter massevirke tatt seg opp, og det er full fart i treforedlingsindustrien i både Norge og Sverige.

I 2020 var det stor etterspørsel etter sagtømmer, men ubalanse og lavere etterspørsel etter massevirke. Som følge av dette gikk avvirkningen ned i 2020 i forhold til forrige rekordavvirkning fra 2019.

Fylkene Innlandet, Oslo, Viken, Vestfold og Telemark står for til sammen 76 prosent av avvirkningen, og man ser en økning i begge regionene i 2021.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *