Fiskeriene er en viktig del av Henningsvær. (Foto. Trond A. Isaksen, Riksantikvaren)

Fredning sikrer vern og utvikling for Henningsvær

Riksantikvaren er glad for at Vågan kommune vil gå videre med kulturmiljøfredningen av Henningsvær.

Etter en ny runde med utredning om utviklingshensyn, saksbehandlingsressurser og – rutiner gjorde kommunestyret et endelig vedtak i fredningsspørsmålet.

– Henningsvær har en historie som er verdt å ta vare på for hele landet, sier riksantikvar Hanna Geiran i en pressemelding.

Vern gjennom bruk

Riksantikvaren mener fredningsforslaget gir en god fleksibilitet og balanse mellom vern og utvikling for Henningsvær.

– Vern gjennom bruk og utvikling har vært viktige mål for oss, sier Geiran.

– Vi mener at fredningen gir gode muligheter til å utvikle det som er unikt for nettopp Henningsvær videre. I tillegg får kommunen også tilbud om tre årsverk for å følge opp arbeidet med fredningen, og eiere kan søke om tilskuddsmidler fra Riksantikvaren.

Innspill til bedre fredning

– Vi opplever at det har vært en god prosess, ikke bare med Vågan kommune, men også med Innbyggerforeningen i Henningsvær, innbyggere og næringsliv i Henningsvær og Nordland fylkeskommune, sier Geiran.
– De mange gode innspillene har gjort fredningsforslaget bedre. Vi har blitt møtt med en sjenerøs deling av informasjon og kunnskap om lokale forhold, og dette har vært en forutsetning for å kunne lage et fredningsforslag som tar fortiden og fremtiden på alvor i Henningsvær.

De neste månedene vil kommunestyrets vedtak behandles i fylkestinget i Nordland, før det går ut på høring. Deretter går det til Klima- og miljødepartementet som vil forberede endelig for endelig vedtak av Kongen i statsråd.

 

Mange historiske spor

I Henningsvær kan man se rike spor fra væreiertiden og utviklingen av det som ble et av Lofotens viktigste fiskevær på 1800-tallet. Man ser også spor fra utviklingen av infrastruktur som fulgte med moderniseringen av den norske fiskeflåten på første del av 1900-tallet. Henningsvær vitner dessuten om den dramatiske omkalfatringen i fiskeriene fra og med 1970-tallet, men også om hvordan Henningsvær har håndtert disse utfordringene og også i dag er et levende fiskevær med variert næringsliv.  

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.