Arbeidsgiverne må lete lenge etter rette fagfolk. (Illustrasjonsfoto: Metsä Group)

Sterkeste oppbemanningsplaner på 18 år

Arbeidsgivere i alle sektorer planlegger å bemanne opp i fjerde kvartal, ifølge ManpowerGroups nyeste arbeidsmarkedsbarometer. Men stadig flere sliter med å rekruttere de menneskene som trengs.

Norske arbeidsgivere forventer den største bemanningsøkningen på 18 år, ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for fjerde kvartal, gjennomført blant 770 norske arbeidsgivere.

Sliter med rekrutteringen

43 prosent av arbeidsgiverne forventer å ansette flere, mens bare 14 prosent forventer nedbemanning. Differensen, kalt netto bemanningsutsikter, er på +30 prosent (sesongjustert). Dette er det høyeste nivået siden undersøkelsen startet i 2003.

Figur 1: Netto bemanningsutsikter i prosent per kvartal. (Kilde: ManpowerGroup)

Samtidig svarer 66 prosent av arbeidsgiverne at de utfordringer med å rekruttere kompetente medarbeidere.

– Vi har sett stigende optimisme de siste fem kvartalene, men bemanningsplanene som vi nå ser i fjerde kvartal, er mer optimistiske enn vi noensinne har sett. Vi merker godt hos våre kunder at konkurransen om arbeidstakerne øker. Både norske og utenlandske. Arbeidsgivere Norge rundt må tenke alternativt for å få tak i arbeidskraften de trenger, blant annet ved å sette i gang opplæringstiltak av eksisterende ansatte, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge.

Oppgang i alle bransjer

ManpowerGroups undersøkelse indikerer at det vil skapes nye jobber i alle bransjer og over hele Norge. Bemanningsutsiktene er positive for alle syv bransjekategorier, for første gang siden starten av pandemien. Utsiktene er også positive for de fem regionene i undersøkelsen.

Arbeidsgiverne forventer den største bemanningsøkningen i bygg og anlegg og annen produksjon, med netto bemanningsutsikter på henholdsvis +50 og +57 prosent. Den største endringen fra forrige kvartal er imidlertid i kategorien hotell og servering, som øker med 42 prosentpoeng.

Figur 2: Sesongjusterte netto bemanningsutsikter for fjerde kvartal, fordelt på bransje. (Kilde: ManpowerGroup)

– Nå som grensene åpnes igjen er det særlig bransjene som er avhengige av mye utenlandsk arbeidskraft som skal ansette. Men det er stor usikkerhet om hvor mange som faktisk kommer tilbake til Norge. Flere arbeidsgivere enn noen gang svarer i undersøkelsen at de sliter med rekruttering, sier Brath.

Det er særlig faglært arbeidskraft det begynner å bli knapt på. 10 prosent av arbeidsgiverne i undersøkelsen svarer at de har store vansker med å rekruttere kompetente medarbeidere, mens 56 prosent har noen vansker.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.