(Illustrasjonsfoto: Dag Solberg)

Nå bedres økonomien, mener SSB

Når vaksinesprøyte nummer tre millioner blir satt denne uka, vil det være godt nytt for økonomien, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Siden vaksineringen har kommet så langt og samfunnet er i ferd med å bli gjenåpnet, får vi et betydelig løft i økonomisk aktivitet framover, heter det i SSBs ferskeste analyser.

– Det siste året har koronapandemien vært fullstendig styrende for utviklingen i norsk økonomi. Den vil fortsatt begrense aktiviteten den nærmeste tiden, men nå ser det ut til at økonomien er ved et vendepunkt, sier SSB-forsker Thomas von Brasch til ssb.no.

 

Tre prosent lavere aktivitet

Etter den første nedstengingen i mars i fjor, falt økonomien i Fastlands-Norge (BNP) med over 10 prosent fra februar til april. Selv om aktiviteten tok seg markert opp i tredje kvartal, har de siste smittebølgene både nasjonalt og internasjonalt bidratt til fallende aktivitetsutvikling gjennom vinteren og våren. Aktiviteten i norsk økonomi var i mars i år rundt tre prosent lavere enn i februar 2020.

Bedring mot slutten av året

Ifølge de nye prognosene, kommer fastlandsøkonomien (BNP) til å stige med vel tre prosent i år, og mot slutten av året vil økonomisk aktivitet igjen være på nivå med før pandemien. Det vil likevel gå helt til 2023 før arbeidsledigheten kommer ned på nivå fra før mars 2020.

Den kraftige veksten i boligprisene vi har sett i det siste, vil avta. Men det kan ventes at prisstigningen vil ligge på mellom ni og ti prosent i gjennomsnitt for dette året.

Renteoppgang vil komme

SSB spår at oppgangen i økonomien vil føre til renteøkning fra dagens 0 prosent til 0,25 prosent i september. Så vil renta øke gradvis framover mot anslått 1,75 prosent i 2024.

Les mer: Konjunkturtendenser 2/21 hos SSB

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.