Om lag 87 posent av plusskundene i dag er husholdninger. (Illustrasjonsfoto: Solbes AS)

7007 strømkunder er blitt strømleverandører

Antall strømkunder som produserer egen strøm er tredoblet de siste to årene, sier NVE. I fjor leverte slike «plusskunder» over 25 GWh tilbake til strømnettet.

Ved utgangen av 1. kvartal 2021 var det registrert 7007 plusskunder i Norge, sier reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) som for første gang publiserer statistikk over plusskunder i Norge. Fremover kan du følge utviklingen her.

Les også: Installerte 350 solcellepaneler hver dag i 2020

Hva er en plusskunde?

Enkelt forklart er plusskunder strømkunder som også produserer strøm og selger denne tilbake i strømnettet. I forskrift om kontroll av nettvirksomhet er en plusskunde definert slik:

Sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon.

Økningen i antall plusskunder fra mars 2019 – mars 2021.

– Plusskundestatistikken viser at det har vært en tredobling av antall plusskunder siden mars 2019. Om lag 87 posent av plusskundene i dag er husholdninger, sier seksjonssjef i RME, Guro Grøtterud.

Leverte over 25 GWh

Aggregert for året 2020 hadde plusskundene en total innmating på 25,6 GWh, hvorav næringsaktørene stod for hele 43 prosent.

Illustrasjon: Variasjonen i innmating og uttak mellom mars 2019 – mars 2021

Dataene viser at både innmating og uttak varierer gjennom året, og at den høyeste gjennomsnittlige innmatingen per plusskunde ble registrert i juli 2019 og var på 868 kWh.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.