Strengere smittekontroll med byggeplassene i Oslo

Strengere kontroll med arbeidstakere på byggeplassene i Oslo, er en av følgene av den nye smittevernforskriften som ble innført fra tirsdag 2. mars.

Forskriften for smitteverntiltak på byggeplasser i Oslo legger BNLs Bransjestandard for smittevern til grunn. Forskriften forutsetter at det skal føres liste over alle som er på byggeplassen med oversikt over tidspunktene og dato de har vært der.

Videre må det være en ansvarlig person fra arbeidsgiver på byggeplassen når det er flere enn fem personer der, og det må innføres vakthold på byggeplasser og gjennomføres kontrollrunder hver time om det er mer enn ti personer på byggeplassen.

Avstandsreglene fastslår at det må kunne holdes to meters avstand i pauserom og under arbeidet. Testing av arbeidstakere skal gjøres i tråd med anbefalinger fra smittevernmyndighetene.

Forskriften som er vedtatt i Oslo, er den samme som ble innført i Bergen for en måneds tid siden. I Bergen ble det ansett som bedre med de strenge tiltakene enn alternativet som kunne blitt stengte byggeplasser.

 

Les mer om forskriften hos Oslo kommune

Les også: Tar gjerne ekstrajobben for å holde byggeplassene åpne

BNL: Strenge, men nødvendige tiltak

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *