Mudassar Kapur (H) er leder i finanskomiteen på Stortinget. (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre)

Høyre og FrP enige om økt kompensasjon til bedrifter

Bedrifter som sliter med lønnsomheten etter de siste innstramningene, får mulighet til økt kompensasjon, ifølge enighet mellom Høyre og FrP i budsjettforhandlingene.

Budsjettenigheten fører til at krisepakka til bedrifter styrkes med fire milliarder til totalt 21 milliarder kroner, og forlenger perioden kompensasjonsordningen skal gjelde til ut februar neste år.

NHO-sjef Ole Erik Almlid var tidlig ute og konstaterte at enigheten i budsjettforhandlingene gir viktige gjennomslag for bedriftene og NHO. Han mener økningen viser at FrP og regjeringen forstår bedriftene.

– Løsningen med økt kompensasjonsgrad i november og desember vil ivareta deler av kostnadene bedriftene har i forbindelse med permitteringer. Det er vi godt fornøyd med, sier Almlid.

Les også: Viktige gjennomslag for bedriftene og NHO i ny krisepakke

 

Øker kompensasjonsgraden

Høyres egne nettsider presenterer enigheten om økt kompensasjon slik:

Støtteordning til bedrifter som mister store deler av sin inntekt:
Partiene er enige om å øke kompensasjonsgraden i kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall fra 60 til 70 prosent i perioden september til oktober 2020, fra 70 til 85 prosent i perioden november og desember 2020 og fra 70 til 80 prosent i perioden januar og februar 2021. Samtidig økes maksimaltaket fra 50 til 80 millioner kroner. Regjeringen skal og utvikle forslag til en ny modell for kompensasjon for perioden etter februar, og dersom smittesituasjonen tilsier det.

 

Les mer om budsjettenigheten på Høyres nettsider

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.