Boligbyggingen har gått ned med ti prosent i Troms og Finnmark. (Foto: Byggmesteren)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

– Bedre enn fryktet i nord

Til tross for corona-bremsen, er den samlede byggeaktiviteten i Nord-Norge omtrent på nivå med fjoråret, forteller bransjeorganisasjonen NESO.

NESO-sjef Ruben Jensen puster lettet ut etter gjennomgangen av byggestatistikken i nord pr. første halvår.

Fryktet stor nedgang

– Pr utgangen av juni takter vi som i fjor, når vi ser all byggeaktivitet i de tre nordligste fylkene under ett. Nordland og Troms og Finnmark har en samlet nedgang i byggeaktiviteten på tre prosent, mens Trøndelag har en økning på fem prosent, sier Ruben Jensen, adm. dir. i bransjeorganisasjonen NESO.

NESOs oversikt over byggeaktiviteten i Nord-Norge strekker seg helt tilbake til slutten av 1960-tallet. Etter hvert som Trøndelag ble innlemmet i NESOs markedsområde, er tall herfra tatt inn i oversiktene. Serviceorganisasjonen bearbeider byggestatistikkene fra Statistisk Sentralbyrå. Disse er nylig lagt fram for første halvår 2020. Byggearealstatistikken fra SSB viser utviklingen i byggeaktiviteten: Antall igangsettingstillatelser (m2) og nye boliger (antall) inngår i tallene.

– Vi ser på disse tallene som en temperaturmåler for byggenæringen. Helt ærlig, så fryktet jeg en stor nedgang i antallet igangsettingstillatelser for prosjekter som følge av corona. Under normale omstendigheter ville tallene vi nå ser vært å regne som svake, all den tid 2019 ikke var noe toppår. Situasjonen tatt i betraktning, vil jeg si at situasjonen for byggenæringen i nord er tilfredsstillende i øyeblikket, sier Jensen.

Bør ta igjen offentlig etterslep

Det NESOs byggestatistikk ikke sier noe om, er vedlikehold og rehabilitering av bygg.

– Fra våre medlemmer vet vi at det er igangsatt prosjekter for å ta igjen et etterslep på vedlikehold, særlig på offentlige bygg. Dette er nødvendig for å sysselsette hoder og hender i byggenæringen, i tillegg til å stimulere til igangsetting av nye prosjekter. Vår oppfordring til offentlige aktører er klokkeklar: Framskynd prosjekter – både nye og vedlikehold. Bygg studentboliger, omsorgsboliger og sykehjem. Få opp farta på veinettet – byggingen, vel å merke. Og de som har muligheten til det; sett i gang med oppussing og ombygging, appellerer NESO-sjefen.

For han vil på ingen måte rope «faren over».

– Corona-situasjonen går i bølger, og påvirker folks valg. Det ser vi ikke minst på boligstatistikken. Boligbyggingen har gått ned med fem prosent i Trøndelag, ti prosent i Troms og Finnmark, mens Nordland kan notere en økning.,sier adm. direktør Ruben Jensen i NESO. (Foto: Jan Eivind Fredly, Aidem Media)

– Svingningene i boligbyggingen vitner om en usikkerhet blant private, noe som gjør det enda viktigere å stimulere til økt offentlig aktivitet, sier Jensen og legger til:

– Selv om vi pr. utgangen av juni samlet sett ligger på nivå med fjoråret, ser vi at tallene for andre kvartal var svakere enn første kvartal. Den utviklingen må ikke få tilta, men snus for å sikre både sysselsetting og økonomi i tiden vi har foran oss. I mange år har vi måttet holde en fot på bremsen ved at det offentlige har måttet redusere aktiviteten, for å unngå overoppheting i økonomien. Dette er snudd helt på hodet nå. Nå må vi bygge der det bygges kan – skoler, barnehager, sykehus, flyplasser… Vi vet at det er et effektivt arbeidsmarkeds- og motkonjunkturtiltak å stimulere til aktivitet i byggebransjen. Det virker i krisetider, og vi høster av innsatsen i årevis når situasjonen har normalisert seg, slår Ruben Jensen i NESO fast.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *