Sammen med flere leverandører, er Lars Gullbrekken i SINTEF og Snorre Bjørkum i Norgeshus i gang med å lage en verktøykasse for klimatilpasninger.

Det skal være lønnsomt å klimatilpasse boliger

– Vi vil være i forkant av utfordringene som følger av globale klimaendringer. Derfor er vi i gang med å utvikle en verktøykasse for klimatilpasninger for boliger, sier teknisk sjef i Norgeshus, Snorre Bjørkum, i en pressemelding.

Boligkjeden  jobber sammen med forskere fra SINTEF og NTNU og leverandørene NorDan, Moelven, Jackon og Isola med dette prosjektet. Verktøykassa skal bidra til at det blir lettere å markedsføre og velge overordnede områdeløsninger, overvanns- og byggtekniske løsninger tilpasset de omgivelsene og det klimaet boligene skal bygges i, forklarer Bjørkum.

Sammen med Gjensidige skal Norgeshus dessuten utvikle en forretningsmodell for finans og forsikring som vil gjøre det lønnsomt å velge klimatilpasset bolig både for boligkjøper og for samfunnet.

Fra reduksjon til tilpasning

– Klimaomstilling handler om klimagassreduksjon og klimatilpasning. Tidligere har SINTEF og NTNU jobbet mest med klimagassreduksjon. Vi i SINTEF gleder oss til å komme i gang med prosjektet som setter søkelys på klimatilpasning og tiltak for et klima i endring, sier Lars Gullbrekken i SINTEF.

Færre reklamasjoner

Bjørkum mener en slik verktøykasse vil innebære færre reklamasjoner som har med klimaskader å gjøre. Boliger kommer også til å bli attraktive å selge.

– Innovasjonen i dette prosjektet innebærer at vi skal kunne tilby et mer framtidsrettet og bedre produkt til våre kunder gjennom å utarbeide en egen metode, og ta i bruk verktøyet i bedriften og i våre boligprosjekter, sier Bjørkum.

For andre bygninger også

– Verktøykassa rettes mot boliger, men det er en ambisjon å kunne tilpasse den til andre bygningstyper etter hvert. Den vil kunne brukes til å dokumentere krav til klimatilpasning i byggteknisk forskrift og det vil være mulig å få fram dokumentasjon for måloppnåelse i miljøsertifiseringssystemer, som blant annet BREEAM-NOR og Svanemerket, sier den tekniske sjefen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *