- Uten nok arbeid i lærebedriftene kan vi miste flere årskull med byggfagelever, sier byggmester Åsmund Østvold. (Foto: Byggmesteren)

Gi lærebedriftene arbeid

– Å lyse ut de små offentlige jobbene på Lille-Doffin og kreve at bedriftene har lærlinger og faste ansatte, er et avgjørende koronatiltak, sier byggmester Åsmund Østvold.

– Vi er helt avhengige av at det fort kommer tydelige signaler fra myndighetene om at det nå skal satses på lærebedrifter, sier byggmesteren som permitterte seg selv i starten av koronakrisen.

Les også: Varaordfører Kamzy er tømrerlærling for en dag

Frykter for lærebedriftene

Nå har bedriften Beto-Bygg AS fått såpass med henvendelser at Østvold har trukket permitteringen sin. Men han tror at nedgangen i privatmarkedet vil vare en stund. Dårlig nytt for både byggmestere, lærlinger og byggfagelever.

– Privatmarkedet forsvant torsdag for noen uker siden, det profesjonelle eiendomsmarkedet sitter på gjerdet og da er det offentlige anskaffelser som kan være redningen for bygghåndverksfagene, sier Østvold.

I Oslo sentrum har tømrerne i Beto-Bygg det travelt med ombygging av et stort kontorlokale. – Dette er en typisk jobb for oss, sier Åsmund Østvold.

Årets kull av byggfagelever trenger læreplasser. For å kunne tilby læreplasser, må lærebedriftene ha nok arbeid.

– I mylderet av krisepakker og koronatiltak ser vi at det ikke nødvendigvis er penger bygghåndverkerne trenger – men arbeid utover sommeren, høsten og kanskje vinteren. Ellers kan vi miste et helt årskull byggfagelever, fastslår Østvold.

Han frykter også at den voksende rekrutteringen til byggfagene vil stoppe opp når foreldre og elever ser at det blir akutt mangel på læreplasser:

– Vi har jo lokka ungdommene med sikre jobber i byggebransjen.

Mini-Doffin for mindre oppdrag

Som styremedlem i BNL og Oslo Håndverks- og Industriforening, har Østvold mulighet til å si fra.

– Senere i dag har jeg et videomøte med regjeringa og da blir temaet offentlige oppdrag under den nasjonale terskelverdien på 1,1 millioner kroner. I dag er dette jobber uten krav om at bedriftene må ha egne ansatte, kompetanse eller lærlinger, sier byggmester Østvold.

Disse oppdragene til et par hundre tusen kroner er det mange av i kommunene. De er ubyråkratiske å tildele, innebærer kort ventetid og er akkurat det som de små og mellomstore lærebedriftene trenger nå.

– Innfør Lille-Doffin og prekvalifisér lærebedriftene. Dette kan samtidig være en test på alternative innkjøpsrutiner for håndverkstjenester, hvor andre faktorer enn «billig» verdsettes, sier byggmester Åsmund Østvold. (Foto: Byggmesteren)

Østvold mener det bør stilles strenge krav til de lærebedriftene som prekvalifiseres.

– Her snakker vi om 100 prosent egne ansatte, minimum 33,3 prosent lærlingeandel og resterende med norske svennebrev slik at alle er definert som instruktører. Slik kan myndighetene håndplukke de rette bedriftene, unngå prisdumping som slipper til de useriøse, og arbeidene kan settes i gang umiddelbart uten et stort byråkrati og tidkrevende anbudsrunder, forklarer Østvold og legger til:

– Dette er det mest presise koronatiltaket for å holde liv i seriøse bedrifter og sikre rekrutteringen til byggebransjen.

Tiltak som å øke lærlingtilskuddet, er Østvold i mot.

– Jeg mener det er mye bedre å bruke vedtatte penger på å sysselsette opplæringsbedrifter, sier byggmester Åsmund Østvold.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *