(Illustrasjon: OBOS)

OBOS bygger 600 miljøboliger

– Nansenløkka på Fornebu skal bli et forbildeprosjekt, sier OBOS som har inngått avtale med FutureBuilt om bygging av 600 ulike miljøboliger på Fornebu.

Realiseringen av prosjektet Nansenløkka skal skje i tett samarbeid med FutureBuilt, en organisasjon som jobber for å utvikle klimanøytrale bygg og byområder med høy kvalitet. Utbyggingen på Fornebu blir den største i sitt slag til nå.

Les også: Løser nullenergiboliger med enkel ventilasjon (+)

200

– Dette er en spennende og utfordrende reise OBOS forplikter seg til å være med på. Vi skal skape løsninger som vil bli etterspurt av framtidens boligkjøpere. Området skal bli et utstillingsvindu for fremtidsrettet byutvikling med fokus på transport, energi- og materialbruk. Prosjektet er gjennomtenkt med tanke på arkitektur, energibruk, bokvalitet og sosial bærekraft, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Går alt etter planen kan byggingen av de rundt 600 boligene starter om et års tid. Et av målene er å kutte CO2-utslippene med mellom 30 og 50 prosent. 200 av boligene skal være særskilte forbildeprosjekter med enda strengere miljøkrav.

Nansenløkka på Fornebu skal bli et forbildeprosjekt. Prosjektsjef Tor Evert Lindeland i OBOS (f.v.), konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj, ordfører Lisbeth Hammer Krog, kommunalsjef Jannicke Hovland og prosjektleder Ulla Hahn i FutureBuilt. (Foto: Tove Lauluten)

Forbildeprosjektet tjuvstartet allerede i 2019 med byggingen av et midlertidig felleshus og parsellhager. Huset er bygget av ombrukte materialer og er selvforsynt med strøm.

Det aktuelle området – kalt felt 9.4 – ligger på en 37 mål stor tomt mellom Nansenparken og kjøpesenteret Fornebu S. Like ved kommer et av de planlagte stoppestedene på Fornebubanen.

Ulike byggemetoder og materialer

Ca 30 prosent av boligene som bygges på området skal utvikles med sikte på å bli tatt opp som Futurebuilt forbildeprosjekter. Generelt gjelder at bygg som defineres innenfor forbildeprosjektene vil ha energibehov på nær-nullenergi (nZEB) nivå eller plusshus og minimum 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp totalt, fra transport, energi- og materialbruk.

Tomta for Nansenløkken. (Foto: OBOS)

Lavkarbonbetong skal erstatte tradisjonell betong i alle boliger. I forbildeprosjektene er det et mål å oppnå store reduksjoner av klimagassutslipp fra bærende konstruksjoner. For betongkonstruksjoner vil det benyttes 2. generasjons lavkarbonbetong.

Fem ulike byggemetoder

På Nansenløkken vil utbygger og samarbeidspartnere bygge

Ca 150 boliger bygges med nær-nullenergi (nZEB) nivå (40 kW-time/m2 i henhold til FutureBuilts nær-nullenergi definisjon).

Innen ombruk skal det utvikles et permanent prosjekt på området som fokuserer på sirkulær(e) materialbruk. Hvilket prosjekt dette blir er ennå ikke vedtatt, men mulige prosjekter kan enten være det nye felleshuset, ombruk av brukte bygningsdeler og materialer i et nybygg eller utvikling, tilrettelegging og bruk av et system for merking av byggematerialer for framtidig ombruk.

(Illustrasjon: OBOS)

Beboerne skal få økt bevissthet rundt enegibruk ved at boligene får en «enhet» for visualisering, overvåking og styring av energibruk og effektlaster. Enheten har til formål å redusere energibruk og effekttopper fra strømnettet ved å gjøre brukerne oppmerksomme på egen bruk/eget forbruk og gi dem verktøy for å påvirke det. Løsning for lokal lagring av energi vil bli vurdert implementert som del av andre forbildeprosjekter.

Høyere trehus vil også bli bygget her: Utbyggingen vil inkludere et prosjekt på ca 50 enheter for bruk av tre- og biomassebaserte konstruksjoner og produkter i boligbygninger over 5 etasjer eller høyere. Dette vil bli vurdert implementert sammen med de øvrige forbildeprosjektene, skriver OBOS.

Det femte forbildeprosjektet blir en videreutvikling av felleshuset for beboerne. Huset er bygget etter sirkulære prinsipper med bruk av kortreiste materialer og gjenbruksmaterialer og med mulighet for å flyttes på et senere tidspunkt. Bygget skal være selvforsynt med strøm via solceller som lagres på et batteri, og det vil ikke kobles på strømnettet.

Etterspør grønne boliger

Ifølge prosjektleder Ulla Hahn i FutureBuilt var det i starten tungt å få med boligutbyggere. Dette er i ferd med å snu.

– Vi har hatt flest næringsbygg og offentlige bygg, men nå kommer de grønne boligene for fullt. Dels fordi utbyggere som OBOS tar samfunns- og klimaansvar og nå omsetter ambisiøse miljøstrategier til konkrete fakta på bakken. Men også fordi boligkjøperne har våknet. Nå etterspør de miljøboliger med lavt energiforbruk, sunne byggematerialer, deleløsninger, sosiale arenaer og fellesarealer. OBOS-satsingen på Fornebu er den foreløpig største og mest ambisiøse vi har vært med på, sier Hahn.

36 arkitektteam fra fem land var med i konkurransen om å få utforme det nye området. Dyrvik Arkitekter og Transborder Studio vant konkurransen i samarbeid med SLA og Bollinger + Grohmann.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *