Ekstreme termiske egenskaper: Beerenbergs Adrian Haaland og Geir Harris viser frem det nye isolasjonsproduktet Oryza-Sil. (Foto: Beerenberg)

Lanserer nytt isolasjonsprodukt av aerogel

– For bygg og anlegg i tillegg til infrastruktur og tunneler, tilbyr vi et nytt isolasjonsprodukt. Materialet har svært gode egenskaper i forhold til ikke-brennbarhet, forteller Adrian Haaland, leder for produktutvikling i Beerenberg.

Beerenberg lanserte nylig isolasjonsproduktet Oryza–Sil, som er et aerogel-materiale.

Opptar verken vann eller fukt

Oryza–Sil er klassifisert som klasse A – ubrennbart materiale. Det tåler å utsettes for brann uten at materialet verken begynner å brenne eller at det avgir giftige gasser.

Oryza–Sil har ekstreme termiske egenskaper og opptar verken vann eller fukt. Derfor er dette et veldig godt alternativ til isolasjonsproduktene som i dag benyttes innenfor blant annet bygg og anlegg i tillegg til infrastruktur og i tunneler.

Flere av isoleringsproduktene som i dag benyttes innenfor disse markedene mangler nettopp disse egenskapene. I videoen under  demonstrerer Adrian Haaland isolasjonsmaterialets reaksjon mot brann:

Mange fordeler

Fordelene med det nye isolasjonsproduktet er så mange at Beerenberg nå velger å lansere det innenfor flere markeder: olje og gass, skipsfart, øvrig landbasert industri, bygg og anlegg, infrastruktur og tunneler.

Under konferansen “Overflate” i november 2019 fokuserte Beerenberg særlig på at Oryza-Sil støver vesentlig mindre sammenlignet med andre aerogel-produkter. Dette har særlig vært et tema innenfor olje og gass, men er selvsagt en fordel for alle som håndterer produktet uansett bransje.

Lover gunstig prising

Et annet element er at Oryza-Sil ikke tiltrekker seg fuktighet, slik at det bidrar til å unngå korrosjon under isolasjon. Dette er også en viktig faktor innen all industri, enten det er landbasert eller olje og gass. De termiske egenskapene er dessuten betydelig bedre enn konvensjonelle isolasjonsprodukter – noe internasjonale tester og Beerenbergs egne tester av produktet viser.

Når i tillegg prisen er gunstig, så er Oryza-Sil konkurransedyktig innenfor en rekke markeder.

– Prisen bidrar i realiteten til at Oryza-Sil, som innehar de fantastiske termiske kvalitetene til et aerogel-produkt, også kan benyttes i bygg og anlegg i tillegg til infrastruktur og tunneler, forteller Geir Harris, direktør innen forretningsutvikling i Beerenberg.

Sist men ikke minst så er dette et grønt – bærekraftig – produkt. Det er blant annet laget av overskuddsmaterialet etter risproduksjon – som ellers ville vært avfall, uttaler Beerenberg.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *