Riving av bygg i Utmarkveien 2 på Bøler. (Foto: Boligbygg Oslo KF)

Forbereder seg på nye gjenbrukskrav

Boligbygg Oslo KF har fått 2,3 millioner fra Miljødirektoratet til å finne gode løsninger for gjenbruk av bygningsmaterialer ved rivning av bygg.

Nå vil byggherren øke sin gjenbruk av bygningsmasse, skriver Boligbygg Oslo KF i en pressemelding.

Kan bli krav om 70% gjenbruk

– I dag gjenbrukes bygningsmaterialer og masse i ganske liten grad, og bransjesnittet er ca. 30 prosent for gjenbruk av bygningsmaterialer. I fremtiden kan det bli regler om gjenvinningsgrad på opp mot 70 prosent, og det må vi være rustet for, sier klima- og miljørådgiver Gard Skoe Fredriksen, som følger opp klimasatsningsmidlene i det kommunale foretaket Boligbygg.

Foretaket undersøker nå muligheten for et pilotprosjekt, hvor man blant annet ser på hvordan man kan gjenbruke mer av bygg som må rives, især betong, sement og konstruksjonsmaterialer.

Vil gå foran

Målet er at prosjektet skal ha overføringsverdi til andre byggherrer og andre kommuner. Man håper at metodene for materialgjenvinning etter hvert vil kunne implementeres i kravspesifikasjoner som brukes i ulike byggeprosjekter.

– Oslo kommune er en stor aktør i byggebransjen, og som byggherre har vi et ansvar for å sørge for at det blir mindre utslipp fra byggeplassene. Da er det viktig at vi griper mulighetene til å gå foran sammen med bransjen for å finne gode løsninger, sier Fredriksen.

Etter planen skal prosjektet skje i samarbeid med flere andre aktører. I løpet av nær fremtid vil Boligbygg derfor invitere relevante parter til et møte hvor prosjektet presenteres, med mulighet for å bli involvert videre i prosjektet.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *