Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) (Foto: NFD).

eBevis skal gjøre det enklere for seriøse

I løpet av våren innfører regjeringen eBevis: Et register der offentlige oppdragsgivere kan undersøke at leverandører de kjøper varer og tjenester fra, driver seriøst.

Regjeringen vil vurdere om også forbrukere og private virksomheter skal kunne benytte seg av tjenesten som er utviklet av Brønnøysundregistrene og Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi).

Les også: Lover nye tiltak mot arbeidslivskriminalitet

Alvorlig hinder for useriøse

Tiltaket er en del av regjeringens stortingsmelding og strategi «Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser«.

Det nye registeret skal gi offentlige innkjøpere sanntidsinformasjon, med blant annet tilgang til firmaattest, årsregnskaper, informasjon fra konkursregisteret, samt restanser på skatt og merverdiavgift fra Skatteetaten. I dag kan slike opplysninger være opptil et halv år gamle og ikke gi innkjøpere korrekt informasjon om leverandøren.

Regjeringen skal så vurdere om flere datakilder inkluderes.

– Det er mulig å utvide denne tjenesten til både å inkludere flere registre, heter det i den nylig fremlagte stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser, samt at flere brukere gis tilgang til informasjonen som gjøres tilgjengelig gjennom tjenesten. Difi skal i 2019 vurdere hvilke registre som er aktuelle for en utvidelse på anskaffelsesområdet.

Flere er positive til det nye seriøsitetsregisteret – særlig om det utvides til privatmarkedet:

– Dersom tilgangen til registeret utvides til forbrukere og private virksomheter, kan eBevis bli alvorlig for en del bedrifters videre overlevelsesevne. Det å betale offentlige krav til forfall ser ut til å bli ekstra viktig med et slikt register, både for å ikke miste kunder og urettmessig bli stemplet som useriøs, skriver Regnskap Norge i en kommentar til eBevis.

Digital innhenting

Dagens praksis innebærer at bedriftene sender inn firmaattest og skatteattest på pdf. Dette er opplysninger som de allerede har rapportert til det offentlige.

– Bedrifter skal få bruke tiden sin på å vokse og skape arbeidsplasser. Det krever både tid og penger når de må levere de samme opplysninger flere ganger. Det skal holde å levere opplysninger til det offentlige én gang, sier Røe Isaksen.

For oppdragsgiverne medfører eBevis også en forbedring fordi opplysningene er i sanntid slik at det blir lettere å kontrollere om leverandørene er seriøse. Med dagens praksis kan opplysningene være opptil et halvt år gamle.

– Med eBevis får offentlige oppdragsgivere tilgang til de opplysningene de trenger, uten at bedriftene selv må sende dem inn. Dette er en prosess som fram til nå har vært utført på en ”gammeldags” måte. Derfor er eBevis en kjærkommen forenkling for de mange bedriftene som deltar i konkurranser om offentlige kontrakter, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– eBevis er et viktig digitaliseringstiltak og et skritt på veien mot en heldigital anskaffelsesprosess. Ved hjelp av funksjonalitet i Altinn hentes opplysningene ut digitalt. Dette forenkler anskaffelsesprosessen for både offentlige innkjøpere og næringslivet, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *