Eksempler på endringer som krever ny eller oppdatert kompetanse kan være hvordan nettbrett og digitale verktøy i større grad brukes i helsesektoren, eller verft som går fra å bygge oljetankere til satse på passasjerskip, fordi markedet endrer seg.

Regjeringen vil bidra med midler til utvikling og drift av de offentlige tilbudene, som for eksempel faglig påfyll eller opplæring i digital kompetanse, norskopplæring, eller korte utdanningstilbud fra fagskole, universitet eller høyskole.