(Illustrasjonsfotop: Byggmesteren)

Fagdager om trekonstruksjoner

Faggruppen for Bygg og anlegg (Tekna/NITO) og Forum for trekonstruksjoner ønsker velkommen til fagtreff i Trondheim 9. og 10. januar for deg som vil lære mer om bruk og prosjektering av moderne trekonstruksjoner.

Trebaserte konstruksjoner kan brukes på de aller fleste byggtyper og trebaserte konsepter har de siste årene blitt stadig mer konkurransedyktige. Økt fokus på miljø og bærekraft bidrar også til at tre i økende grad blir vurdert som et alternativ i store byggeprosjekter, skriver arrangørene.

Du kan lese mer om fagdagene og påmelding her.

Prosjektering og muligheter

De trebaserte konseptene omfatter alt fra limtre-konstruksjoner, søyle-drager-konsepter, massivtre- og bindingsverkselementer og moduler. Enten som rendyrkede konsepter eller blandet med hverandre. Totalløsningene knyttet til konkrete bygg er ofte også basert på samspill med andre materialer.

Sentrale spørsmål fagdag 1 vil belyse, og forsøke å gi svar på er blant annet:

 • Hvordan prosjektere og planlegge trekonstruksjoner?
 • Hvilke muligheter og eventuelle begrensninger ligger i bruk av tre i konstruksjoner?
 • Hvordan løse lyd, brann, varme, ventilasjon og miljøaspekter?
 • Hvilke erfaringer har vi fra nasjonale prosjekter?

Den første dagen vil gi deg en innføring i hvilke bestillekompetanse innkjøpere og prosjekterende bør ha og en overordnet innføring i fokusområder for økt bruk av trekonstruksjoner. Hvordan få byggherre til å velge langsiktige bærekraftige løsninger? Hvordan kan vi som prosjekterende formidle til byggherre om gode langsiktige bærekraftige løsninger og hva må bestiller inneha av kompetanse for å ivareta disse viktige elementene?

Løsninger og erfaringer

Dag to vil dreie seg om inneklima, fremtidige brannkrav, tre i konkurranse med andre materialer og fasadeløsninger i tre med fokus på brann. Det vil presenteres flere eksempler på fleretasjes boligbygg fra Norden:

 • Løsninger og erfaringer.
 • Hva gjøres i dag, hvordan løser vi dette i fremtiden?
 • Byggeteknikk, knutepunkter, brann, lyd og økonomi.
 • Hvilke erfaringer har vi gjort oss mht:
 • Lyd
 • Brannsikkerhet i bygg med massivtre
 • Økonomi
 • Miljø
 • Varme/ventilasjon
 • SHA/HMS på byggeplass

Fagdagene er en del av Kursdagene 2019 – en av landets lengste og største kurstradisjoner innen bygg, anlegg og eiendom.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.