Finnegården på Røros. (Foto: Ingrid Melgård, Riksantikvaren)

Freder tre kulturminner i Røros

Nylig ble tre bygninger på Røros fredet av Riksantikvaren: Finnegården i Bergmannsgata 11, Litjtrøa på Sundet og vognbua i Øragata 9.

Fra før er det stort sett kulturminner knyttet til bergverksdriften som er fredet på Røros.

Bevarer handelsbygg

Nå fredes tre bygninger som er nært knyttet til handelshuset J. Engzelius & Søn AS.

Handelshuset Engzelius er det eldste handelshuset på Røros, og hadde stor betydning for bergstaden fra omkring midten av 1800-tallet helt inn til vår tid.

– Med disse fredningene favner vi om historien om livet til en familie, og virksomheten i en bedrift som har satt store spor på Røros over en lang tidsperiode, sier riksantikvar Jørn Holme.

Mandag ettermiddag feiret Riksantikvaren fredningen utendørs i gårdsrommet i Finnegården, med servering av gløgg og solskinnskringle til de frammøtte.

«Storingsgård»

Finnegården i Bergmannsgata er en av de største og mest komplette «storingsgårdene» i Bergstaden. Gårdsanlegget har tilnærmet opprinnelig gårdsstruktur med de fleste uthusene bevart. Det lokale begrepet «storing» brukes om overklassen på Røros; både overklassen ved bergverket, og de som skapte sin rikdom først og fremst på handel og annen forretningsvirksomhet.

Engzelius-familien ble en av de mest fremtredende «storing»-familiene på Røros, og deres virksomhet var ikke bare knyttet til handel. Familien var også sterkt inne blant annet i industri, bank og gruvevirksomhet.
Hovedbygningen på Finnegården ble opprinnelig reist på 1700-tallet og hadde flere eiere, før Magnus Engzelius kjøpte eiendommen i 1869.

Med sine over 60 rom er Finnegården det største våningshuset på Røros.

Gårdsrommet på Finnegården. (Foto: Ingrid Melgård, Riksantikvaren)

Vognbu og landsted

Nede på Øra, ligger en enetasjes vognbu som tilhørte handelshuset Engzelius. De bygde den trolig om til vognbu for sine kjøretøy, i mellomkrigstida.

Overklassens landsteder omkring Bergstaden hadde en viktig dobbeltfunksjon som setre og rekreasjonssteder, og landstedene representerer en viktig side ved bergstaden Røros.

Hovedbygningen på Litjtrøa (Foto: Roy Åge Håpnes, STFK)

Litjtrøa er ett av tre slike som ligger samlet i et svært godt bevart kulturlandskap på Sundet.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *