Etter 1,5 time med 1 000 grader på eksponert side, er ca halve flensen på I-bjelke forkullet. Resten av I-bjelken er godt beskyttet av celluloseisolasjonen. (Foto: CBI Norge AS)

TEK-veiledning villeder om brennbar isolasjon

Det er grunn til å minne om at det er problematisk å isolere bygningsdeler der det stilles krav til brannmotstand, skriver CBI Norge.

Forskriftene skiller mellom ubrennbar/begrenset brennbar isolasjon og brennbar isolasjon. Ubrennbar-/begrenset brennbar isolasjon oppfyller klasse A2-s1, d0 (mineralull).

Brennbar isolasjon er alle andre isolasjonsmaterialer som produseres av organiske materialer, og plastisolasjon.

I Veiledningen til TEK 17 skrives det mye om brennbar isolasjon. Vi mener tekst og beskrivelse er unyansert og villedende. De fleste illustrasjoner og det meste av tekst dreier seg om plastisolasjon og de negative egenskaper denne type isolasjon har ved brannpåvirkning. Spesielt stort fokus er det nå på nylig fasadebrann med tragisk utfall.

I veiledningen fremstilles brennbar isolasjon i en samrøre av alle typer brennbar isolasjon til tross for at de forskjellige isolasjonstyper har ulike egenskaper og ulik dokumentert Euroklasse med hensyn til brann.

Celluloseisolasjon blåst inn i et loft.

Godt dokumentert brannmotstand

Betegnelsen «brennbar isolasjon» sier ingenting om brannmotstand eller oppførsel ved brannpåvirkning, men at den er produsert av materialer som i sitt opprinnelige form er brennbare. Som for eksempel celluloseisolasjon som er laget av avispapir.

Papir brenner, men Isocell celluloseisolasjon har god dokumentasjon på at den tåler påvirkning av brann bedre enn mange typer mineralull med A1 klassifisering. I et branntilfelle forkuller ISOCELL celluloseisolasjon langsomt og danner en beskyttende barriere mot spredning av brannen inne i konstruksjonene, den beskytter også selve konstruksjonsvirket mot brannpåvirkning. Sammen med lav luftgjennomgang og lav varmeledningsevne, bidrar dette til et langsomt brannforløp.

Vi våger å påstå at det kan dokumenteres at konstruksjoner isolert med ISOCELL celluloseisolasjon har minst like god brannmotstand som konstruksjoner isolert med mineralull med A1 brannklasse.

I de fleste byggverk stilles det krav om at konstruksjonene skal tilfredsstille angitt brannmotstand som R (EI) 30, R (EI) 60 m.m. For å kunne oppfylle disse krav, må konstruksjonene med aktuell isolasjon og spesifikk oppbygging branntestes etter -EN 13501–2. Ut fra resultat av branntest, kan konstruksjonen så klassifiseres.

Klassifiseringen gjelder da kun for den spesifikke oppbyggingen og det materialvalget som ble brukt under testen. Dette gjelder også isolasjon! Gjennomføres testen med isolasjon av matter-/plater, gjelder klassifiseringen kun for dette. Uansett om det er isolert med mineralull eller andre isolasjonsmaterialer. Om man på en byggeplass velger å erstatte matter-/plater med innblåst isolasjon, gjelder ikke klassifiseringen for matter, og løsningen kan få dramatiske følger ved brann!

Det er fullt mulig å isolere bygninger med innblåst brennbar isolasjon selv om det stilles krav til spesifikk brannmotstand i de forskjellige bygningskonstruksjoner.

 

Flere konstruksjoner er klassifisert

CBI Norge AS markedsfører ISOCELL celluloseisolasjon og har gjennomført en rekke branntester av bygningskonstruksjoner ved SP Fire Research AS. Vi kan derfor tilby en lang rekke konstruksjoner med klassifisert brannmotstand.

Det gjelder bærende vegger, tak og gulv med klassifisert brannmotstand REI 15, REI 30, REI 60 og nå senest REI 90. Også konstruksjoner med I-bjelker/ stendere. Alle isolert med innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.

Disse klassifiserte konstruksjonene kan brukes på lik linje med preaksepterte løsninger og andre klassifiserte konstruksjoner der brannmotstand er dokumentert.

Det må skilles mellom isolasjonens brannklasse og konstruksjoner med dokumentert brannmotstand.

CBI Norge AS mener det er påfallende at det nå brukes innblåst isolasjon, også mineralull, i konstruksjoner der det er angitt spesifikk brannmotstand, selv om brannmotstanden ikke kan dokumenteres.

Det er forkastelig og ikke forenlig med gjeldende regelverk å erstatte matte-/plateisolasjonen i en konstruksjon som i utgangspunktet har dokumentert brannmotstand med innblåst isolasjon i den tro at brannmotstand og klassifisering opprettholdes, selv om isolasjonen i seg selv er klassifisert som f.eks. A1.

Artikkelforfatteren Ove Sør-Reime er daglig leder i CBI Norge AS.

Risikerer å bli stilt til ansvar

Vi frykter at mange beslutningstakere tar valg på feil grunnlag og risikerer å bli stilt til ansvar dersom brann skulle inntreffe da valgt konstruksjon ikke har nødvendig dokumentert brannmotstand.

Spør etter dokumentasjon på brannklassifiserte konstruksjoner før du velger produkt!

Ove Sør-Reime, daglig leder i CBI Norge AS

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *