Alle prosesser som påvirker utslippene på en byggeplass: Når du inkluderer transport vil masser, avfall, materialer og personell til og fra byggeplassen også regnes med. (Illustrasjon: Bellona)

Utslippsfri byggeplass fra A til Å

Difi har nå lansert sine temasider om utslippsfrie byggeplasser og klimavennlige løsninger.

Nettsidene er først og fremst beregnet for offentlige byggherrer – men de er også interessante for utførende.

Les også: Bellona bygger elektriske anleggsmaskiner og Byggeplasser skal bli utslippsfrie

Kan redusere utslipp med 99 %

Utslippsfrie byggeplasser blir en viktig del teknologiskiftet for å bidra til reduserte klimagassutslipp. Totalt slippes det ut 340.000 tonn CO2 fra norske byggeplasser årlig. Dette tilsvarer utslippene fra alle personbiler og lettere kjøretøy i Oslo.

En rapport fra DNV-GL viser at utslippene kan reduseres med nær 99 prosent, blant annet ved å legge strøm og fjernvarme som likevel skal inn i bygget frem til byggeplassen før byggearbeidene starter.

– Kommuner bør bruke sin innkjøpsmakt for å få på plass innovative løsninger for anleggsmaskiner, byggvarme og tørking, eller transport av byggematerialer, avfall eller personell, sier seniorrådgiver Dominique Sellier i Difi.

Difi veileder offentlige innkjøpere i anskaffelsesprosessen i hvordan ta i bruk ny grønn teknologi, innovasjon og løsninger på byggeplassene. Veiledningen dreier seg blant annet om å sette krav til reduksjon av utslipp i byggefasen.

 

Nye temasider

Difi har nå lansert nye temasider om utslippsfrie byggeplasser på anskaffelser.no for fremtidsrettede og klimavennlige løsninger.

Offentlige byggherrer får her tips om hvordan man best planlegger i tidligfasen og hvordan det kan gjennomføres en utslippsfri anskaffelse på byggeplass. Konkrete eksempler fra to kommunale foretak i Oslo –  Omsorgsbygg Oslo KF og Kultur- og idrettsbygg Oslo KF – viser hvordan man kan formulere kravspesifikasjon og tildelingskriterier i anbudskonkurransen.

Ambisjoner om nullutslipp

– Ved å videreutvikle eksisterende erfaringer om fossilfri byggeplass og å innføre nye krav kan vi oppnå nesten null utslipp. Markedet modnes mer og mer og teknologien finnes eller er i utvikling, sier Dominique Sellier.

For eksempel bidrar Difi i utviklingen av en 30-tonns utslippsfri gravemaskin i en samarbeidsgruppe med SINTEF Byggforsk, Bellona, Omsorgsbygg Oslo kommune, Skanska, Siemens og NASTA.

Ideen er å bygge om en eksisterende, dieseldrevet beltegående gravemaskin slik at den kan benytte hydrogen eller elektrisitet uten kobling/kabel.

Prosjektet har fått 8 millioner i støtte gjennom PILOT-E finansieringsordningen til Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *