I forbindelse med ny sertifiseringsordning av stillaser, har komponentene i Jamax stillassystem vært gjennom en rekke tester utført av Sintef Byggforsk. (Foto: Jamax)

Først med Sintef-sertifisert stillas

Video: I 1990 var Alutec landets første med typegodkjent stillas – Jamax stillassystem. Nå er de først ute med en SINTEF sertifisering av stillassystemet som imponerte under belastningstesten.

Denne sertifiseringen erstatter dagens typegodkjenning, forklarer produsenten i en pressemelding.

Les også: Overtar sertifiseringen av stillasprodukter

Imponerte på belastningstest

Komponentene i Jamax stillassystem har vært gjennom en rekke tester, blant annet fullskalaprøving, fallsikringstester og droptester. Ut ifra beregnet dimensjonerende vertikallast har stillaset oppnådd nesten 10 ganger større last ved testing.

Dette betyr at systemet tåler langt mer enn det er godkjent for.

Her kan du se en film fra testingen hos SINTEF Byggforsk:

Jamax stillassystem har fått Produktsertifikat nr. 3276 og er underlagt overvåkende produktkontroll i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17020.

Selve sertifiseringen kan leses her hos SINTEF.

Viktig milepæl

I forbindelse med sertifiseringen har Alutec utarbeidet en ny og mer detaljert brukerveiledning og produktmanual. Disse dokumentene er tilgjengelig for nedlasting på alutec.no

Dette er en viktig milepæl for Alutec, som har vært i front og markedsleder i over 20 år, vi er nå klar til å opprettholde og videreutvikle denne posisjonen også de neste 20 årene under nye gjeldende rammebetingelser for våre produkter.

For 2017 forventer vi en omsetning på ca. 120 millioner kroner, skriver selskapet.

 

Ifølge de nye kravene i Produsentforskriftens (Arbeidstilsynets forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr og kjemikalier) § 4-1 til 4-4, samt NS-EN 12811-1, skal alle stillassystemer som omsettes i Norge dokumenteres med et sertifikat utstedt av et kvalifisert sertifiseringsorgan.

Direktoratet for Byggkvalitet har utpekt SINTEF Byggforsk til denne sertifiseringsoppgaven.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *