På byggeplassen til Munchmuseet skal energileveransen nå brukes til tørking og oppvarming under byggeperioden. (Foto: Byggmesteren)

Miljøvennlig fjernvarme på byggeplassen

Kultur- og idrettsbygg er blitt enig med Fortum Oslo Varme om å fremskynde etableringen av miljøvennlig fjernvarme på byggeplassen til det nye Munchmuseet.

– Dette gjør vi fordi det er bra for miljøet og samtidig bedrer det arbeidsforholdene på byggeplassen sier Eli Grimsby, direktør og byggherre i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Les også: Fjernvarme i byggetida gir store CO2-kutt

Reduserer store utslipp

Fjernvarme utnytter spillvarme fra Oslo kommunes energigjenvinningsanlegg, i tillegg til andre fornybare energikilder. På byggeplassen til Munchmuseet skal energileveransen nå brukes til tørking og oppvarming under byggeperioden. Fjernvarmen brukes i stedet for tradisjonell fossil oppvarming og bidrar til reduserte utslipp på byggeplassen.

– Oslo kommune har satt seg ambisiøse klimamål, og vi ønsker å ta aktive grep der vi ser det er mulig avslutter Eli Grimsby.

Varme fra sjøvann

Det nye Munchmuseet og nye Deichmanske hovedbibliotek er begge FutureBuilt-prosjekter, og er en del av Oslo kommunes byutviklingsprosjekt i Bjørvika.

Det nye Munchmuseumet i Bjørvika bygges som passivhus og vil forsynes med varme- og kjøleenergi fra en energisentral basert på sjøvann.

Bygget prosjekteres etter FutureBuilt-kriteriet om minst 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp sammenlignet med dagens standard. Det er utarbeidet et klimagassregnskap som dekker områdene materialer, transport og energi.

Forprosjektregnskapet viser en samlet reduksjon i klimagassutslipp på 62 prosent.
Klimagassutslipp fra transport er redusert med 75 prosent sammenlignet med referanse gitt i transportmodulen til klimagassregnskap.no. Dette skyldes i hovedsak prosjektets svært sentrale plassering, men også tiltak knyttet til redusert parkeringsdekning.

De strenge energikravene og valgt energiforsyning resulterer i en reduksjon på 61 prosent i klimagassutslipp fra energibruk.
 Utslipp knyttet til materialbruk er beregnet til 51 prosent.

Det er stilt strenge krav til maks klimagassutslipp for materialer med stor andel av totale utslipp som betong, stål, aluminium, isolasjon, gips. I tillegg er det stilt krav til bruk av materialer med lave eller ingen emisjoner til inneklima.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.