Dette er maskinen som skal titte inn i trestokkene. Woodeye er basert på røntgenteknologi. (Foto: Ola Lialøkken / Moelven Profil)

Støtter røntgen av kjerneved

Innovasjon Norge gir 300.000 kroner i støtte til Moelven Profil i Grue. Pengene skal gå til utvikling av en helt ny røntgenteknologi som skal gi bedre holdbarhet og mer stabile leveranser av råstoff.

– Norge trenger mer effektiv, lønnsom og bærekraftig bruk av bioråvarer. Vi må utvikle nye produkter som er av bedre kvalitet og som sikrer arbeidsplasser. Denne teknologien kan være med på å gjøre nettopp dette, sier næringsminister Monica Mæland.

 

Teknologien er en såkalt kjernved-detektor. Det består av et røntgensystem som brukes for å se hva tømmerstokkene består av. På denne måten vil bedriften kunne skjære stokkene mer effektivt.

Woodeye ser nye sider ved treet. (Foto: Ola Lialøkken / Moelven Profil)

Målet med teknologien er å ta ut bedre kvalitet av veden og et ytteremne med størst mulig andel kjerneved. Kjerneved er naturens egen impregnering og meget miljøvennlig og vil gi bedre holdbarhet mot fukt og råte.

Dette gir bedriften større tilgang på råstoff til produksjon av kjernevedprodukter. De senere årene har etterspørselen av emner med kjerneved økt.

Helt ny teknologi

Denne teknologien fins foreløpig ikke i Norge og slik modernisering mener Innovasjon Norge det er viktig å støtte.

– Å styrke konkurranseevnen til industribedrifter innenfor tremekanisk sektor er et satsingsområde for Innovasjon Norge. Særlig ønsker vi å forbedre og effektivisere produksjon, optimalisere ressursbruk og forbedre rutiner både i produksjon og for bedrifter forøvrig. Teknologien som Moelven Profil nå installerer finnes foreløpig ikke i Norge, og vil derfor gi en viktig modernisering av norsk treindustri. Bedre kunnskap om kjernevedandel i tømmer kan gi en betydelig innsparing i produksjonsprosessen og sluttproduktet vil få mer stabil kvalitet, sier Sigridur Thormodsdottir, leder for bioøkonomi i Innovasjon Norge.

 

Stor satsing på bioøkonomi

Regjeringen la høsten 2016 frem Bioøkonomistrategien. Den skal bidra til næringsutvikling og et grønt skifte, og gi overordnede og langsiktige føringer for en nasjonal innsats på bioøkonomiområdet.

Regjeringen ønsker flere nyskapende prosjekter innenfor bioøkonomi, og i 2017 ble derfor Innovasjon Norge og Forskningsrådet styrket med til sammen 100 mill. kroner rettet mot bioøkonomi. Det er fra denne satsingen pengene til Moelven kommer fra.

–  Vi trenger en grønnere, smartere og mer nyskapende industri for å gi fremtidig vekst, arbeidsplasser og skatteinntekter. Næringslivet må selv gripe mulighetene, men regjeringen skal legge til rette, sier Mæland.

Tror på utviklinga

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale, som er ansvarlig for skogbruket i Norge har troen på norsk skogbruksteknologi.

– Noreg er eit av dei landa i verda som er best på treteknologi. Det skuldast næringslivet si vilje til å satse og til å investere. Moelven er her eit godt døme på nettopp det. Røntgenteknologi kan gjere det mogleg å skilje kvalitetar til deg ulike bruksområde, og kan bety ei tytterlegare framsteg for norsk treforedling. Det kan stryke konkurransekrafta og bidra til vekst og verdiskaping i distrikta. Eg har stor tru på at Moelven kjem til å lukkast med sin utvikling av den nye teknologien, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *