(Illustrasjon: Helen og Hard Arkitekter)

«Navet» blir nye Vest-Agder museum

Helen & Hards forslag vant arkitektkonkurransen om nytt bygg for Vest-Agder museum på Odderøya i Kristiansand. Innovativ bruk av tre er en viktig del av bygget.

Juryen skriver i sin vurdering at konkurransen har vært vellykket og lærerik.

Spesielt godt tilpasset

Valget av «Navet» av arkitektfirmaet Helen & Hard AS var enstemming.

(Illustrasjon: Helen og Hard Arkitekter)

Punktene juryen ønsker å fremheve med “Navet” som har vært avgjørende for at dette er konkurransens beste utgangspunkt for den videre prosessen er:

  • Det er et spesielt godt landskapstilpasset prosjektet. Det innretter seg på tomten på en spesielt god måte som ikke konkurrerer med den eksisterende situasjonen, men som fremhever og tydeliggjør dem.
  • Prosjektet har konkurransens beste plassering av museets hovedinngang som på en likeverdig måte henvender seg til både Nodeviga og Odderøyveien.
  • Prosjektet aktiviserer havneplassen og knytter seg til det eksisterende aktivitetsbygget på en overbevisende måte.
  • Prosjektet har en velfungerende museumsplan og logistikk for den vakre båthallen som museets hovedrom og omdreiningspunkt.
  • Prosjektet har i tillegg et robust konsept som kan tåle endringer frem mot en realisering.

 

Innovativ trebruk

Museumsbygget hovedmateriale er tre og glass. Fasaden mot havna er bygget opp av vertikale tresøyler som gradvis «knekker» innover langs havnen mot inngangspartiet:

(Illustrasjon: Helen og Hard Arkitekter)

Søylerekken i tre leder frem til museumsbyggets hovedinngang og holder oppe en utvendig utsiktsbro / svalgang i museumsbyggets andre etasje.

Vestibylens fasade er trukket inn under utsiktsbroen slik at det dannes et overdekket parti langs hele fasaden.

(Illustrasjon: Helen og Hard Arkitekter)

 

– Det valgte bygget vil gi museet de mulighetene vi i dag savner i forhold til å kunne vise utstillinger, både med utgangspunkt i egne samlinger og vandreutstillinger fra andre museer. Fleksible klasserom og verksteder gjør det mulig å styrke arbeidet overfor skolene, sier direktør i Vest-Agder-museet John Olsen.

– Vi håper også dette bygget kan bli et nytt møtepunkt for kulturhistoriske personer fra ulike miljøer. Til sist må det fremheves hvordan bygget binder sammen museumshavna og båtutstillingen på vann med båthallene inne i bygget. Med dette bygget vil vi endelig kunne formidle Kristiansands historie – som ikke minst er knyttet til havet og til sin sjømilitære strategiske plassering – på en god måte, sier direktør Olsen.

Les mer om prosjektet her.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *