(Illustrasjonsfoto: Dag Solberg)

Nye kurs på Akershus bygningsvernsenter

Vil du bli bedre på bevaring? Det nye senteret tilbyr spennende og gratis opplæring for håndverkere og entusiaster på Romerike.

Prosjektet Riktig Restaurering Akershus har siden 2010 tilbudt etterutdanning av bygningshåndverkere i Folloregionen og i Bærum ved gjennomføringen av samlingsbaserte kurs og en rekke kortere seminar.

Praktisk kunnskap

Med sammenslåingen av Riktig Restaurering Akershus og Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger til Akershus bygningsvernsenter, utvides nå tilbudet til Romerike.

I år og 2017 gjennomføres et opplæringsprogram her i tradisjonshåndverk og bygningsvern.

Kursrekken består av ni samlinger med hovedvekt på praktiske øvelser i tradisjonelt håndverk og istandsetting. På samlingene får deltakerne kunnskap og praksis for å stå bedre kvalifisert til å utføre istandsetting av eldre bebyggelse på antikvariske premisser.

Det blir lagt vekt på å «lese» bygningen for å få forståelse av materialbruk, konstruksjonsprinsipper og teknologi.

Du kan laste ned programmet til kursene her (pdf)

 

Godt for fag og bevaring

På kurssamlingene vil deltakerne få jobbe med tradisjonelt verktøy og metodikk og møte instruktører med bred kunnskap og lang erfaring med håndverk og bygningsbevaring.

Intensjonen til Akershus bygningsvernsenter har vært, og er fortsatt, å gi et kvalifiseringstilbud for bygningshåndverkere som ønsker å tilegne seg kunnskaper innen bygningsvern, lokal byggeskikk og verneideologi.

Med økt håndverkerkompetanse sikres den eldre bygningsmassen bedre praktisk vern og deltagerne står sterkere rustet til å utvikle egen arbeidsplass i et marked hvor forsvarlig skjøtsel av den bygde kulturarven er påkrevd og etterspurt.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *