(Illustrasjon: Husbanken)

Økt risiko for fuktskader i passivhus?

En ny rapport fra Sverige viser at vann trenger dypere inn i trefasader enn tidligere kjent. Det øker risikoen for fuktskader i vellisolerte lavenergihus.

Rapporten er laget av Självständiga Hus AB på oppdrag fra Villaägerna og viser at isolerte lavenergihus kan ha økt risiko for fuktskader.

Les også: Det passive passivhuset del 2: Fuktregulerende materialer og ventilasjon

Mer fukt enn antatt

Rapporten viser at vann trenger dypere inn i trefasader enn hva som tidligere har vært kjent.

– Bak ytterveggen er det luftspalter som skal lede bort vannet som trenger gjennom fasaden når det regner. Tidligere var veggene tynnere, som gjorde det lett for varme å trekke gjennom og tørke ut fukten. I de velisolerte lavenergihusene og liknende konstruksjoner tørker ikke fukten like bra ut, sa byggteknisk ekspert i Villaägernas Riksförbund Johan Smeds  til nyteknisk.se.

Små feilmarginer

– Det kommer ikke som noen overraskelse at velisolerte hus er mer følsomme for fukt. Lavenergihus er presisjonsbygg med meget små feilmarginer, sier sjefsjurist i Villaägarne, Ulf Stenberg.

– Fukt- og råteskader i hus med enstegstettede fasader, og de juridiske etterspillene disse får, pågår fortsatt. Da spør man seg om byggebransjen vil takle oppføring av lavenergihus uten byggefeil som gir fuktskader. Fra et fuktperspektiv hadde det vært bedre om byggebransjen holdt seg til mer robuste konstruksjoner som ikke skades like lett av mindre byggefeil, sier Stenberg.

 

Motvirkes med riktige valg

I det norske forskningsprosjektet EBLE (Evaluering av Boliger med Lavt Energibehov)  evalueres boliger på passivhus- og nesten nullenerginivå og sammenlignes med boliger bygget etter gjeldende byggtekniske forskrift (TEK 10).

Prosjektet har blant annet undersøkt ni eneboliger med passivhusstandard på Rossåsen ved Sandnes, og nylig lagt ut en rapport med sine funn.

 

Den 19. november arrangerer Lavenergiprogrammet frokostmøte i Oslo i samarbeid med SINTEF Byggforsk og Boligprodusentene der de presenterer sine foreløpige resultater fra EBLE-prosjektet.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *