(Illustrasjonsfoto: Norsk Byggtjeneste AS)

– Et stort skritt i riktig retning

Norsk Byggtjeneste og Sintef Byggforsk har inngått samarbeidsavtale om distribusjon av Sintef produktdokumentasjon gjennom NOBB.

Norsk Byggtjeneste AS eier og forvalter Norsk Byggevarebase (NOBB) skriver selskapet i en pressemelding.

Her er det nå gjennomført et storstilt arbeid med å koble sammen SINTEF Teknisk Godkjenning, SINTEF Produktsertifikat, AVCP-sertifikat og Europeisk Teknisk Bedømmelse til konkrete produkter fra leverandørene i NOBB.

– Et stort skritt i riktig retning

Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven angir at alle egenskapene til produkter som brukes i et byggverk og som har betydning for at byggverket kan oppfylle forskriftens grunnleggende krav, skal være dokumenterte. Produktdokumentasjon skal være tilgjengelig før produktet omsettes og brukes i byggverk. Dokumentasjonskravet gjelder alle byggevarer, prefabrikkerte konstruksjoner og konstruksjonselementer.

SINTEF er utpekt som Teknisk Kontrollorgan og Teknisk Bedømmelsesorgan for byggevarer, og har akkrediterte laboratorier for testing av byggevarer.

Forskningssjef Jan Olav Hjermann fra SINTEF Byggforsk er meget positiv til at Byggtjeneste nå gjør denne jobben og kobler SINTEFs dokumentasjonsinnhold til konkrete, unike produkter på varelinjenivå i NOBB.

– At markedet nå får tilgang til tekniske godkjenninger, produktsertifikater m.m. på produktnivå er et stort skritt i riktig retning, og ved at det er eierne av innholdet (vareeierne) som vedlikeholder dette sikres god kvalitet på data og tydelige ansvarsforhold, sier Hjermann.

– Dette samarbeidet som SINTEF Byggforsk og Norsk Byggtjeneste nå innleder vil komme hele næringen til gode og vil være et aktivt bidra i sikre tilgang på produktdokumentasjon som vil bidra til å skille de seriøse aktørene fra de useriøse, fortsetter Hjermann.

 

 

Norsk Byggtjeneste AS skal sammen med leverandørene i NOBB, som har en teknisk godkjenning fra SINTEF Byggforsk, gjennomføre en identifikasjon av produktene.

– Produktdokumentasjon fra SINTEF Byggforsk kan omfatte mange unike produkter fra en leverandør, og det er både kompetansekrevende og tidkrevende å få gjennomført denne sammenstillingen. Men nå er arbeidet startet, og gjennom NOBB vil informasjonen nå ut til alle de som har behov for denne, sier Ole Gunnar Honningsøy, som er leder av Norsk Byggevarebase.

Oppdatert informasjon

På denne måten vil også leverandørene få hjelp til å drifte og forvalte dokumentasjonsinnholdet. Det er daglig endringer i produktinnholdet i NOBB, som automatisk oppdaterer informasjonsbrukerne.
Produkter tas ut av produksjon og nye produkter kommer inn; endringer som er viktig å registrere. Denne kvalitetssikringen er unik for NOBB og gjør at informasjonen til enhver tid er oppdatert.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.