(Foto: Dag Solberg)

Trenger 800 nye yrkesfaglærere

Rekruttering: Halvparten av landets yrkesfaglærere er over 50 år og skolene sliter å med å rekruttere nye krefter.

Høgskolen i Oslo og Akershus med NTNU har nå kartlagt det alvorlige behovet for rekruttering av lærere til de teknologiske yrkesfagene, skriver NRK Østlandssendingen.

Flere fag trenger lærere nå

Forskerne håper at rapporten skal tallfeste problemet og gjøre det mulig å sette igang med tiltak for å øke tilgangen av yngre faglærere til skolene.

Rekrutteringen er vanskeligst i fagene Bygg og anlegg, Elektro og Teknikk og industriell produksjon, heter det i rapporten Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag.

Paradoksalt nok er det i disse fagområdene vanskeligst å tiltrekke seg kvalifiserte søkere – både til lærerutdanning og til stillinger i videregående skole. Mange yrkesfaglærere starter sin lærerkarriere uten godkjent lærerutdanning, og må ta lærerutdanning ved siden av jobb.

Minst 1000 yrkesfaglærere jobber i videregående skole i dag uten godkjent lærerutdanning, heter det i rapporten.

Rekrutteringsbehovet vil ikke bli mindre fremover, siden over 60 prosent av dagens yrkesfaglærere over 50 år.

 

Fire mål

Rapporten mener at det viktigste målet nå er å stimulere flere fagarbeidere til å bli yrkesfaglærere. Behovet for nyrekruttering av yrkesfaglærere er stort, og flest mulig av de nye yrkesfaglærerne skolen ansetter, bør ha fag-/svennebrev, ha god praksiserfaring og kjenne bransjenes krav til kompetanse i dagens arbeidsmarked.

Mål nummer to er øke andelen yrkesfaglærere med bakgrunn fra treårig yrkesfaglærerutdanning må økes. Kun en av ti tilsatte yrkesfaglærere i dag har denne utdanningen.

For det tredje er det avgjørende viktig at det utvikles flere robuste fagmiljøer ved institusjonene. Kravene til kvalitet og relevans i lærerutdanning har økt, og flere institusjoner må satse på å utvikle robuste fagmiljøer for lærerutdanning for yrkesfag for å kunne tilfredsstille kravene til praksisforankring og FoU-baserte utdanninger.

For det fjerde bør forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til yrkesfag og yrkesfaglærerutdanning  styrkes.

Rapporten har i alt ti tiltak for å oppnå målene, først foreslås det å innføre en egen stipendordning for fagarbeidere som tar yrkesfaglærerutdanning. Prosjektgruppen foreslår at stipendet blir på 100.000 kr per studieår (60 studiepoeng).

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *