Forskerne i Trondheim murte opp en vegg i fullstørrelse og testen effekten av VIP-plater som isolering for hvordan fuktnivået endret seg. Resultatet viste at VIP-isolering innvendig gir nær ingen utslag på fuktnivået i veggen. (Foto: Sintef Byggforsk)

VIP-isolering ga lik fukt

Et laboratorieforsøk med vakuumisolasjonspaneler, VIP, som isolering på innsiden av en murvegg viste, stikk i strid med forventningene, at fuktnivået i veggen forble tilnærmet det samme som uten VIP. Det åpner for energieffektivisering av verneverdige bygg uten at råterisikoen øker.

Det er forskningssenteret ved Zero Emission Buildings, ZEB, i Trondheim i samarbeid med Chalmers Tekniska Högskola i Sverige som har gjennomført en storskala laboratoriestudie hvor en murvegg med et trebjelkelag ble isolert med VIP på innsiden.

 

Bevare fasaden

Fasadens utseende på verneverdige bygg er ofte vesentlig å bevare i original tilstand fordi mye av den historiske og estetiske verdien ligger nettopp her. Derfor kan man ikke isolere slike bygg utvendig, som rent bygningsteknisk hadde vært å foretrekke for å unngå faren for oppfukting av veggen og påfølgende fuktskader.

VIP har 5-10 ganger bedre isolasjonsverdi enn tradisjonelle isolasjonsmaterialer. Slik kan varmetapet gjennom veggen reduseres med begrenset isolasjonstykkelse.

 

Slagregn

Testen i klimasimulator innebar at veggen ble eksponert for slagregn og temperaturforskjeller både med og uten VIP-plater på innsiden, men altså uten at det ble målt noen vesentlige forskjeller i fuktighet i veggen.

– Dette viser at med godt planlagt design kan man også gjøre verneverdige bygninger energieffektive, sier Berit Time, sjefforsker ved Sintef Byggforsk.

Les mer om VIP i Tømrerseksjonen av Byggmesteren nummer 1 i år, der vi viser VIP brukt i nybygg.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *