Daglig leder Lars Gulbrandsen i Fagrådet for våtrom (FFV) svarer på kritikken fra Byggmesterforbundet. Til venstre faglig leder Cato Karlsen i FFV.

BVNs fremtid i de tryggeste hender

Ulf Larsens innlegg ”Direkte tyveri!”, i Byggmesteren 02.02.11 er både forståelig og tankevekkende. Vi som har sittet midt i forhandlingene med Sintef i 2010, kjenner igjen både argumentene og følelsene. Dem har vi både forståelse og respekt for.

Men vi kan ikke spole tilbake, og da helst til 1994 da FFV inngikk BVN-avtalen med Sintef. Hadde dette avtaledokumentet vært hakket klarere mht til eiendomsrett til det våtromspensum vi siden har skaffet til veie gjennom forskning og erfaringsinput, ville vi ikke hatt en slik sak å forhandle om. Det er saken.

Nyttig advokatbistand.

FFV søkte den beste juridiske hjelp i sakens anledning. Konklusjonen var nettopp at den gamle avtalen lot seg tolke ulikt, dessverre. Uten at dette gir grunnlag for å stemple vår samarbeidspartner gjennom 16 år som en tyv. Et samlet styre i FFV og en ekstraordinær generalforsamling, valgte den løsning som totalt sett ble oppfattet som gunstigst for både medlemmer, håndverkere og markedet. Og for ordens skyld: Hensynet til 3 FFV-ansattes skjebne veide ikke tungt. Løsningen er ikke valgt av hensyn til FFVs fremtid. Men derimot for bl.a. Byggmesterforbundet. Derfor ønsker vi stadig å få Ulf Larsen, hans firma og hans medlemsorganisasjon tilbake som partner i vårt daglige arbeid med å bygge tryggere våtrom.

Godt fundament for forbedringer

FFV har selvsagt valgt kun å se mulighetene i den nye samarbeidssituasjonen. Og ser at vi med et ryddig og åpent avtaleverk har fått et godt grunnlag for forbedringer av BVN. At Styret og administrasjonen deler Ulf Larsens ønsker om et mer brukervennlig, byggeplassverktøy, er helt klart.

Byggtekniske detaljer skal fremgå klarere og oppdateringer/opptrykk må skje når endringer krever det. Arbeidet vil bli prioritert, slik mandatet til det samarbeidsutvalget som nå er etablert, legger opp til. Vi ønsker jo en god dialog med Byggmesterforbundet i denne prosessen, og mener stadig at både de, deres medlemmer og brukerne hadde vært best tjent med at de beholdt sitt medlemskap i FFV for å delta aktivt i arbeidet.

Stadig behov for mer kompetanse

At kunnskapsnivået i alle ledd av verdiskapningskjeden er høyere i dag enn for noen år siden, er vi enige i og glade for. Litt av æren kan vi også ta. FFV har pt. kurset og sertifisert ca. 24000 håndverkere,  der ca. 2000 har deltatt på modul B, hvorav ca 800 bedrifter som etter søknad er sertifiserte som Godkjente våtromsbedrifter.

Flere av disse bedriftene er i utgangspunktet tømrere. Vi tror de opplever sin status og oppføring på listen over bransjens mest kompetente våtromsbyggere, som en klar konkurransefordel.

Ikke minst fordi lekkasjestatistikken viser at det åpenbart stadig er et stort behov for mer spisskompetanse.

Stadig behov for mer og bedre dokumenterte fakta

Er det en overrepresentasjon av lekkasjer og teknisk problemer i våtrom utført uten bruk av kontraktfestet BVN? Bygger virkelig Godkjente våtromsbedrifter tryggere bad enn ikke-FFV-sertifiserte håndverkere? Er det juridisk riktig å hevde, som FFV gjør, at det er de Godkjente våtromsbedriftene som er best skikket til å inngå avtaler om bruk av BVN, fordi de jo motsetning til alle andre kan dokumentere nok kunnskap?  Slike spørsmål, og ikke minst svarene, skal vi jobbe med for å bli bedre på alle måter. Igjen ønsker vi oss et aktivt Byggmesterforbund med i dette arbeidet. Uten at vi skal la oss forstyrre at det som har vært, eller det som kunne vært annerledes, dersom og hvis.

Barnet og badevannet

Vårt viktigste budskap til Ulf Larsen og Byggmesterforbundet er likevel at de må fokusere mye mer på verdien av å kunne bruke merkevaren BVN i egen markedskommunikasjon.

Det er jo ikke til å stikke under en stol, at det er nettopp markedets etterspørsel etter merkevaren BVN, også der prisene presses, som har bidratt til diskusjonen med Sintef om eierskapet til BVN.

Det er i den nye avtalen med Sintef helt klart at det er FFV som eier merkevarene BVN og Godkjent våtromsbedrift. Vi skal også derfor fortsette de senere års kontinuerlige og systematiske arbeide med merkevarebygging.  Det vil derfor, uansett nye forskrifter og kontrollregime, bli en økende etterspørsel etter BVN-bygde bad og våtrom. I stedet for å se dette som et problem, mener FFV at bransjens utøvere må se det som en positiv mulighet til å konkurrere mer effektivt. Å være en FFV sertifisert Godkjent våtromsbedrift er like aktuelt selv om det kreves offentlig godkjenning av våtromsarbeider. Fordi det å kunne tilby dokumentert spisskompetanse og kontrakter om bruk av BVN, er jo bare positivt? Negativt blir det jo bare dersom bransjens egne bidrar til å rive ned, og skape forvirring rundt betydningen og nytteverdien av merkevarene. Den som taper mest på en slik utvikling, er slik vi ser det, sluttbrukere. Uten et slikt mål om spisskompetanse for profesjonell bruk av BVN, vil det, slik vi mener å ha erfart, kort og godt bli bygget dårligere våtrom. Selv om de skulle være i henhold til forskrifter! Det var jo nettopp disse erfaringene som fikk bransjen til å gå sammen om BVN. Vi mener at behovet for å stå sammen er like sterkt i dag.

Så velkommen tilbake Ulf!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *