Erik Solheim åpner tirsdag nettportalen "Bygg og Bevar" for alle som vil ha råd og hjelp til å ta vare på eldre bygg.

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Byggbevaring på nett

Nettportalen Bygg og Bevar skal gjøre det lettere å finne kvalifisert hjelp når eldre bygg skal tas vare på. Tirsdag 19. oktober vil miljøvernminister Erik Solheim stå for den offisielle åpningen i Oslo, men allerede nå kan seriøse bedrifter med riktig kompetanse registrere seg på nettsida.

Prosjektet Bygg og Bevar er et samarbeidsprosjekt med byggenæringen ved Byggenæringens Landsforening og kulturminnemyndighetene ved Miljøverndepartementet.

Erfaringsnett

Nettportalen sikrer lett tilgang til kunnskap, håndverks- og rådgivingstjenester i tillegg til relevante produkter. Dette behovet er stort blant eiere av fredede og verneverdige hus så vel som eiere av eldre hus uten offisiell vernestatus. Bygg og Bevar bidrar til å spre og opprettholde håndverkstradisjoner som ellers raskt ville gått tapt.

Målsettingen er at Bygg og Bevar skal bidra til et stort og sunt marked for restaurering og rehabilitering av eldre bygg, ved å legge vekt på behovet for faglig kompetanse og seriøse bedrifter. Slik vil Bygg og Bevar gi en vinn-vinn situasjon for eiere av eldre bygninger, byggenæringen, myndighetene og kulturhistoriske fagmiljøer.

Vis deg fram

Nettportalen tilbyr bedrifter å markedsføre seg med kompetanse og referanseprosjekter. Slik kan bedriftene nå både private og profesjonelle bestillere og få redaksjonell omtale av egen bedrift. Her kan også bedriftene lære av hverandre ved å bringe egne erfaringer til torgs.

Bedrifter med kompetanse på materialbruk og byggemetoder som samsvarer med bygningens alder, konstruksjon, stil og lokal egenart, er den velkommen til å registrere seg. På nettsidene skal bedriftene også vise til tidligere referanseprosjekter med fotodokumentasjon.

Bedriftene kan allerede nå registrere seg på sida ved å ta kontakt med sekretariatet.

SISTE: Se filmen fra åpningen av Bygg og Bevar 19. oktober på Bygg og Bevars nettsider.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *