Kunnskapsminister Kristin Halvorsen setter av ytterligere millioner kroner i neste års budsjett for å motvirke frafallet i den videregående skole. (Foto: Statsministerens kontor)

Krafttak mot frafall i videregående

– Innsatsen for å motvirke frafallet i videregående opplæring skal trappes kraftig opp, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen om neste års budsjett. Det hjelper ikke den tidligere tømrereleven Georg Inge Torkelsen, som hoppet av da han ikke fikk den læreplassen han ønsket seg.

– Vi foreslår derfor å bevilge rundt 425 millioner kroner til målrettede tiltak for dette i 2011, en styrking på 175 millioner kroner i forhold til 2010. Halvorsen understreker at fullført videregående opplæring er helt avgjørende for at ungdom skal stå godt rustet i møtet med arbeidsliv og videre utdanning.

Telefonselger

Sørlendingen Torkelsen gikk to år på byggfaglinja ved Tangen videregående skole i Kristiansand. Da han skulle ha læreplass, snakket han med flere, men ble av skolen tilbudt plass ved et snekkerverksted en times kjøring fra hjemstedet. Det takket han nei til og begynte i stedet som fulltids telefonselger, en jobb han hadde hatt ved siden av skolen tidligere.

– Jeg angrer ikke på at jeg droppet lærlingplassen, men jeg angrer kanskje litt på at jeg ikke tok påbygg sånn at jeg kunne studert. Det er jo ikke for sent å gjøre det om jeg finner noe jeg vil studere, sier han til Sørnett.no.

Ny GIV

«Gjennomføring i videregående opplæring», Ny GIV, er et eget opplegg som skal fokusere spesielt på overgangen mellom ungdomstrinnet og videregående opplæring. Ny GIV skal også gi et etterutdanningstilbud til lærerne på ungdomstrinnet og til å bedre yrkesveiledningen i videregående opplæring. Det settes av totalt 175 millioner kroner til dette.

Fortsatt forhøyet tilskudd

Den midlertidige ordningen med økt tilskudd til lærebedriftene foreslås videreført også i 2011. Tilskuddet er samlet på 195 millioner kroner og inngår i rammetilskuddet til fylkene. Det betyr at det er opp til fylkene å bestemme hvordan midlene skal brukes for best å stimulere bedriftene til å videreføre eksisterende læreplasser eller opprette nye.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *