Dømt for vold mot Arbeidstilsynet

Den 30.november 2009 ble to inspektører i Arbeidstilsynet Sør-Norge utsatt for både vold og trusler idet de utferdiget et stansingsvedtak på en byggeplass. 3. mai 2010 ble byggherren i Nedre Telemark tingrett dømt til 18 dagers fengsel for dette forholdet.

Påtalemyndigheten i politiet tok ut tiltale for forulemping av offentlig tjenestemann, vold og for overtredelse av straffelovens § 127 –  «for ved vold å ha søkt å få en offentlig tjenestemann til å foreta eller unnlate en tjenestehandling eller hindre ham under en slik».

– Retten har funnet våre ansattes forklaringer av hendelsforløpet troverdig og bevist utover enhver rimelig tvil, sier regiondirektør i Arbeidstilsynet Sør-Norge Vibeke Hein Bæra som er meget godt fornøyd med denne dommen.

Domfelte må sone 18 dager i fengsel og betale saksomkostninger dersom dommen ikke ankes.

(Pressemelding)

(Illustrasjonsfoto)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *