Klager over feil og mangler kan være vanskelig å vurdere, men bransjens erfaring vil medvirke til en realistisk løsning, sier Frank Ivar Andersen.

75% av klagerne avvises

Tre av fire telefonhenvendelser til Håndverkerklagenemnda blir avvist fordi de gjelder klager på bedrifter som ikke er organisert. – Nemnda behandler kun saker der tjenesten er kjøpt av organiserte bedrifter tilknyttet NHO-systemet. Klager på uorganiserte håndverkere må bringes inn for Forbrukerrådet, sier daglig leder Frank Ivar Andersen i Norges Byggmesterforbund.

Andersen er også styreleder i Håndverkerklagenemnda, og understreker at den innklagede bedriften må være medlem av en bransjeforening på det tidspunktet klagen kommer inn til nemndas sekretariat.

Fått 29 klagesaker
Siden etableringen av Håndverkerklagenemnda 1. november i fjor har den mottatt 29 klagesaker og rundt 125 telefonhenvendelser fra forbrukere. Mange har også tatt kontakt via nettsidene.
– Det er et godt tegn at flere av sakene finner sin løsning før de havner i nemnda, sier regiondirektør Roger Helde i Forbrukerrådet.
Av de fem sakene som hittil er behandlet, har tre gått i favør av forbrukerne, mens seks saker er løst i minnelighet før de ble tatt opp i nemnda.

Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!

Kommenter

Del denne artikkelen