Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Jobbe lenger – mindre pensjon

Med økt levealder må det jobbes lenger før man kan få full pensjon etter reglene i den nye pensjonsordningen som det er et tverrpolitisk enighet om. Men høyere pensjonsalder kommer raskere enn tidligere forutsatt, mener LO.

Mens det tidligere ble sagt at levesaldersjustering først skal gjelde for dem som er født etter 1963, så vil regjeringen at det nå skal gjelde allerede for dem som er født etter 1944. Ved å innføre levealderjustering allerede fra 2010, og ikke 2015-2020 som tidligere sagt, så betyr det at folk født i 1944 og framover må jobbe til de er 68, mens folk født fra 1953 må jobbe til de er 69.

Bare pisk
Begynner man å jobbe når man er 20, vil det gi 49 års opptjening av pensjon, mens maksimal opptjeningstid i dag er 40 år. Det betyr at man maksimalt vil få beregnet pensjon av 40 år etter det gamle regelverket, men at man likevel må jobbe lenger etter den leveårsjusterte pensjonsalderen med det nye systemet. Dermed blir det bare pisk og ingen gulrot.
– Det er en bløff å si at man kan jobbe ved siden av pensjonen. Alleårsregelen som gir opptjening alle år man jobber, trer først i kraft for dem som er født fra 1963. Regjeringen må slutte å omtale reformen i så lettvinte og generelle former, sier leder Hans Felix i LO-forbundet EL og IT til Aftenposten.

Sparer 30 milliarder
For hvert år levealderen øker må man jobbe rundt åtte månedere lenger, og man regner med at levealderen vil øke med ett år for hvert tiende år framover. Med denne ordningen som nå ser ut til å komme allerede fra 2010, vil det offentlige spare nær 30 milliarder kroner årlig i reduserte pensjonsutbetalinger i 2050. Det er dette som skal sikre bærekraften i pensjonssystemet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *