Følger ikke kostnadene

Utviklingen i størrelsen på lærlingtilskuddet til bedriftene følger ikke kostnadene ellers i samfunnet. Selv om det har gått opp med 50 prosent fra 2001 til i fjor, så skyldes halvparten av denne økningen at det såkalte kvalitetstilskuddet ble innlemmet i basistilskuddet fra 2002/2003. Dette tilskuddet ble tidligere gitt bedriften når lærlingen besto svenneprøven.

Slik har basistilskuddet økt år for år i perioden 2001-2007:
2001: 60.000
2002: 66.000
2003: 80.000
2004: 82.800
2005: 85.450
2006: 88.100
2007: 91.448

Er opplæringsbedriften medlem av et opplæringskontor, går deler av tilskuddet til opplæringskontoret. Det er opplæringskontorets eiere, altså bedriftsrepresentantene, som selv bestemmer fordelingen av tilskuddet mellom bedrift og kontor.
Tilskuddet varierer også i forhold til lærlingens alder og opplæringens varighet.

Tilsvare skolekostnad
Ved innføringen av Reform -94 ble det lagt til grunn at lærlingtilskuddet skulle tilsvare kostnadene for en skoleplass. Det gjorde det også i starten, men seinere har ikke tilskuddet utviklet seg i takt med kostnadene i skolen. En kilde Byggmesteren har snakket med, mener tilskuddet nå skulle vært rundt 120.000 kroner om kostnadene i skolen skulle dannet grunnlaget for bedriftenes lærlingtilskudd.
En annen sentral kilde Byggmesteren snakket med, mener departementet vurderer hvor smertegrensen går for hvor lite bedriftene aksepterer i tilskudd før de takker nei til en lærling, før tilskuddet fastsettes. Så lenge bedriftene fortsetter å ta inn lærlinger med dagens tilskuddsnivå, ser ikke departementet noen grunn til å heve dette. Samme kilde peker på at stort fravær og dårlige karakterer er viktigere kriterier for bedriftene når de vurderer å ta inn lærlinger.
Store innslag av arbeidskraft fra Polen og andre tidligere østblokkland fikk noen til å frykte at bedriftene ikke ville ta inn lærlinger, men heller ikke det har slått til. Med dagens arbeidskraftsituasjon, er alle hender velkomne. Bedriftene skjønner også at de må ha arbeidskraft etter at polakkene har reist hjem.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *