Dette spurte Byggmesteren om

Nedenfor gjengir vi eposten Byggmestern sendte de tre regjeringspartiene 26. november i fjor. Svaret fra Senterpartiet sto å lese i hovedsaken, mens SV og Aps svar kan du lese i sin helhet via lenken under.

Byggmesteren er et fagtidsskrift for byggebransjen. Vi ønsker svar.

Lærlingtilskudd til bedriftene

Samtlige tre regjeringspartier har sagt at de vil øke lærlingtilskudd til bedriftene, blant annet bekreftet på partienes egne nettsider.

Senterpartiet: – SP om: Skole og utdanning,
Sosialistisk Venstreparti: Uttalelse fra SVs landsstyre 17. juni 2007, Likestilt utdanningsløp – lærlingeplassr for alle,
Arbeiderpartiet: Kunnskap og fellesskap, Skolepolitisk plattform. Vedtatt av Ap-landsmøtet 2007

Hva betyr dette?
Bransjen kan ikke bekrefte at de har fått signaler om noen økning ut over kompensasjon for kostnadsutviklingen.

Er det varslet noen økning i forslaget til statsbudsjett for neste år?

Er det bare snakk om en økning kun for å kompensere for lønns- og prisveksten?

Er det en reell økning, og i så fall hvor mye?

Er det en økning i tråd med daværende Kirke- og undervisningsdepartementets lovnad om at bedriftene skulle få det samme beløp som det kostet å holde en elev i skolen i et år? Det ble gjennomført etter Reform -94, men siden har kostnadene i skolen økt uten at lærlingtilskuddet til bedriftene har økt tilsvarende.

Pr 01.01.2007 er lærlingtilskuddet 91.448 kroner for bedrifter som mottar lærlinger med opplæringsrett, i følge Utdanningsetaten i Oslo kommune.
Om prinsippet om samme tilskudd til lærebedriften som kostnadene ved en skoleplass skulle vært fulgt, burde tilskuddet i dag vært ca 120.000 kroner?
Hva vil partiet gjøre for at denne skjevutviklingen rettes opp?

Hvis det ikke skal gis noe økt lærlingtilskudd til bedriftene utover kostnadsøkningen neste år, hva begrunnes det med?

Hvorfor har samtlige regjeringspartier uttalt ønske om en slik økning, hvis de likevel ikke vil gjennomføre den nå når de sitter ved makten og har mulighet?

Byggmesteren ber om en tilbakemelding på nevnte sak innen en uke.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *