Forbud mot sosial dumping

Som om det ikke var nok med en allmenngjøring av tariffavtalene i bygg- og anleggsbransjen, så vedtok regjeringen fredag et forbud mot sosial dumping i offentlige bygge- og anleggskontrakter. Forbudet gjelder også offentlig kjøp av tjenester. Forskriften trer i kraft 1. mars.

– Det offentlige har som oppdragsgiver et særskilt ansvar for å opptre seriøst og motvirke sosial dumping. Derfor stiller vi krav til arbeidsstandard og forsvarlig arbeidsmiljø for de arbeidstakere som jobber på offentlige oppdrag, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys til Arbeidsmanden på nett.

Også tjenester
Omfanget av sosial dumping øker. Det er størst i byggebransjen, men også i rengjøringsbransjen og hotell- og restaurantbransjen avdekkes det tilfeller av sosial dumping.
Nå må offentlige arbeidsgivere stille krav i sine kontrakter om at arbeidstakere er sikret normale lønns- og arbeidsvilkår. Oppdragsgiver må også gjennomføre nødvendig kontroll for å sjekke om krav til lønns- og arbeidsforhold faktisk blir overholdt når kontrakter er inngått. Derfor må de utvikle rutiner for effektiv kontroll og oppfølging.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *