Ulovlig riving blir politisak?

Rivingen av et hus i et spesialområde for bevaring i Vestby kommune i Akershus ender som politisak dersom kommunen følger fylkeskommunens råd.

I følge Østlandets Blad ble eiendommen nylig kjøpt for 8,5 millioner kroner, og den nye eieren rev bygningen uten kommunens tillatelse, for deretter å sette i gang bygging av nye boliger. Huset som er revet var et av de eldste i tettstedet Hvitsten.
I desember ga kommunen pålegg om øyeblikkelig stans av byggearbeidene.
At eiendommen befinner seg i et spesialområde for bevaring betyr at kommunen må innhente uttalelse fra fagmyndigheten for kulturminnevern, dvs. fylkeskommunen.

Rivingen er alvorlig
I et brev fra fylkesrådmannen til Vestby kommune slås det fast at en bygning av høy alder og verneverdi er tapt, og en viktig del av bygningsmiljøet i Hvitsten er borte. I en kommentar sier rådgiver for nyere tids kulturminner hos fylkesrådmannen, Ingeborg Hvidsten, at området har høy verneverdi.
–Det å rive et bevaringsverdig hus som ligger innenfor et bevaringsverdig område, uten tillatelse, er i strid med både reguleringsplanen og plan- og bygningsloven, sier hun.
–Det er ikke heldig å se at man kan gjøre slikt uten at det får konsekvenser.
Eierene har ellers fått anledning til å søke om godkjenning av rivingen i etterkant, og denne prosessen vil gå parallelt med en eventuell politianmeldelse av det som har skjedd.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *