Lettere arbeidsdag for alle over 62

Arbeidstakere over 62 år kan kanskje glede seg til kortere arbeidsdager. På nyåret skal i hvert fall stortinget behandle forslag om det som nå har vært ute på høring.

I et foredrag for LO Stats kartellkonferanse i går, presenterte statsminister Jens Stoltenberg forslaget om at arbeidstakere over 62 år bør få rett til redusert arbeidstid.
Han tok det samme opp i sin 1. mai tale i år. Siden er det utarbeidet et forslag om at denne retten skal sikres i arbeidsmiljøloven.
Nå har forslaget vært på høring, og statsministeren sa det blir fremmet for Stortinget på nyåret.

Gradvis overgang
Han begrunnet forslaget med at mange seniorer ønsker en gradvis overgang fra arbeidsliv til pensjonisttilværelse.
– Jeg tror det å kunne jobbe litt mindre, beholde kontakten med arbeidskolleger og fagmiljø, og ikke slutte brått og helt fra en dag til neste gjør at det blir enklere å ”stå” i jobben lenger. Dessuten vil det bidra til å ta vekk litt av det kunstig høye skillet mellom heltidsarbeidende og pensjonister, sier statsministeren.

Kombinere arbeid og pensjon
Regjeringen har foreslått at folketrygdens alderspensjon fra 2010 skal kunne tas ut helt eller delvis fra 62 år, og at det skal være mulig å kombinere arbeid med pensjon uten å miste deler av pensjonen. For å bidra til at dette blir en reell mulighet for arbeidstakerne, foreslås nå endringer i arbeidsmiljøloven som gir arbeidstakere over 62 år rett til redusert arbeidstid, dersom de ønsker det. Iverksettingen vil ikke avvente pensjonsreformen, heter det i en pressemelding fra statsministerens kontor.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *