Om Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner, EPD

Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner er en stiftelse som er opprettet av NHO og Byggenæringens Landsforening (BNL). Målet er å gi næringslivet et verktøy til å informere om sine produkters miljøegenskaper ved hjelp av en deklarasjon.

En miljødeklarasjon (EPD) er et standardisert, objektivt og tredjepartsverifisert dokument. Utarbeidelse av EPD gjøres i henhold til den internasjonale standarden ISO14025 Miljømerker og deklarasjoner – Miljødeklarasjoner type III.

EPD er næringslivets eget system for å informere om produkters miljøegenskaper. Det er internasjonalt anerkjent og kan brukes over hele verden. EPD er et nyttig verktøy som bygger på livsløpsvurderinger av miljødata fra råvareuttak, produksjon, bruksfase og avhending og oppsummerer et produkts miljøpåvirkning.

Miljøkrav ved innkjøp
I forbindelse med offentlige innkjøp skal det stilles miljøkrav jmf Lov om Offentlige Anskaffelser. I Miljøinformasjonsloven pålegges alle virksomheter å gi allmennheten tilgang på miljøinformasjon. Slike krav til miljødokumentasjon kan oppfylles av en EPD. Miljødeklarasjoner kan også benyttes for å gjøre riktige produktvalg i henhold til substitusjonsplikten som er nedfelt i Produktkontrolloven

Hjelp til å oppfylle mål
EPD er også et godt verktøy til hjelp ved innkjøp av produkter/tjenester for å oppfylle egne miljømål. Ved å utarbeide miljødeklarasjoner virker man som en drivkraft i leverandørmarkedet mot stadig mer miljøvennlige produkter. Etter hvert som enda flere produsenter benytter EPD som dokumentasjonsverktøy, blir innkjøperes oppgave med å tilfredsstille miljøkrav ved anskaffelsen stadig enklere.

Prosessen med å utarbeide en EPD bidrar til en bedre oversikt over hvilken miljøpåvirkning råvarer og produkter har. Gjennom dette kan produktet optimaliseres og derved gi en økonomisk og miljømessig gevinst for bedriften.

Ta kontakt med Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner, EPD-Norge, der får du mer informasjon, råd og hjelp. Vi samarbeider med anerkjente forskningsmiljøer som NTNU, SINTEF Byggforsk og Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) i arbeidet med miljødeklarasjoner.

Gisle Ellingsgard,
Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *