Egenerklæring for stillasprodusenter

Arbeidstilsynet foreslår å oppheve stillasforskriftens bestemmelse som sier at produsenter må ha en typegodkjenning før det tilllates solgt i markedet. Nå skal det være tilstrekkelig med en egenerklæring fra produsent.

Arbeidstilsynet mener at deres eget arbeid med godkjenningene er av formell art og fungerer som en dobbeltkontroll. Tilsynet kontroller kun dokumentasjonen fra typeprøvingsinstansene som utfører den tekniske testingen.

Risiko ved bruk
Risiko knyttet til rekkverk, stiger og stillas handler i større grad om oppsetting, bruk og vedlikehold mener arbeidstilsynet.

De fleste europeiske land har ordninger hvor produsenten utsteder en egenerklæring på bakgrunn av teknisk dokumentasjon om at produktet oppfyller gjeldende krav til relevant standard. Sverige, Danmark og Tyskland har imidlertid fortsatt typegodkjenningsorgan.

Høringsfristen for det nye forslaget er satt til 15. desember.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *