Senter for arbeidsinnvandring åpnes

Midt i innvandrerbydelen Gamle Oslo åpner 1. oktober et nytt servicesenter for utenlandske arbeidstakere og deres arbeidsgivere. Senteret er et resultat av en ide fra samarbeidsforumet ”Seriøsitet i byggenæringen”, der blant andre Byggenæringens Landsforening (BNL) er med

De fire etatene arbeidstilsynet, politiet, utlendingsdirektoratet og skatteetaten går sammen om senteret som skal gjøre hverdagen enklere for arbeidsinnvandrere og deres arbeidsgivere. Senteret skal også bidra til å hindre svart arbeid og sosial dumping.

For alle
Selv om senteret på Tøyen er kommet til primært for å gjøre det enklere for EU-borgere fra tidligere Øst-Europeiske land, så vil det være åpent også for borgere fra andre land som har eller søker opphold i landet med formål å arbeide her. Dessuten vil arbeidsgivere kunne få informasjon fra senteret. Også innvandrernes familiemedlemmer skal få hjelp ved senteret.
Senteret lover at brukerne innen fem virkedager skal få arbeids- og oppholdstillatelse og skattekort.. Senteret tilbyr å skaffe førstegangs arbeids- og oppholdstillatelse, fornyelse av disse, skattekort, D-nummer og informasjon om alt innenfor de fire etatenes ansvarsområde.

På et sted
– Vi vet at mange arbeidsinnvandrere i Norge synes det er vanskelig å skaffe seg informasjon om de rettigheter og plikter som gjelder i norsk arbeidsliv. Arbeidsinnvandrerne må forholde seg til flere etater, og språkproblemer gjør det ofte enda mer komplisert. Nå får de ett sted de kan henvende seg. Derfor er dette senteret et godt initiativ, sier statsråd Bjarne Håkon Hanssen.
– Det er banebrytende at fire ulike etater samlokaliseres med felles mål – bistå og hjelpe arbeidssøkere og arbedisgivere for å få utenlands arbeidskraft raskt på plass. I Østfold fylke arbeides det med et tilsvarende senter på Svinesund, sier spesialrådgiver Arne Slettebøe i BNL.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *