Heiskrav fra tre etasjer

Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga vil innføre skjerpede krav til heis i nye bygninger, og sender forslag om endringer i forskrift til plan- og bygningsloven på høring.
– Regjeringen ønsker et samfunn der alle er inkludert og har like muligheter, sier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga.

– Boliger, bygninger og uteområder må derfor utformes slik at de kan brukes av alle, uten at de blir hindret, sier Haga.
I høringen foreslås krav til heis i nye bolig-, arbeids- og publikumsbygg med tre etasjer eller flere. Eneboliger, rekkehus og andre småhus omfattes ikke. For bygning med fem etasjer eller flere, foreslås det at heisen skal ha plass til sykebåre.

Flere eldre
– Antall eldre i samfunnet er økende og det er viktig å øke tilveksten av tilgjengelige boliger. I tillegg er det viktig med heis i arbeidsbygg for at flere skal ha muligheten til å være i arbeid, sier Haga.
Særlig i forhold til økningen i antall eldre i årene fremover antas det at skjerpede krav til heis vil gi en samfunnsøkonomisk besparelse. For de fleste vil også et hjemmeliv i egen bolig gi livskvalitet og verdsettes høyere enn et liv i institusjon – en verdi som ikke lar seg måle i kroner og øre.

Plass til båre
Det foreslås også krav til heis med plass til sykebåre i nye bolig-, arbeids- og publikumsbygninger med fem etasjer eller flere.
I bygninger hvor det forventes personer med pleiebehov, som for eksempel i omsorgsboliger, foreslås det at kommunen kan kreve båreheis fra og med tredje etasje. Kravet er satt for at kommunen skal ha muligheten for å kreve båreheis i boligbygninger hvor det kan forventes hyppigere båretransport ved sykdom.
Høringsforslaget inneholder også nye krav til tilgjengelighet for felles utearealer og atkomst til flerbolighus.
Høringsfristen for endringsforslaget er 5. november 2007.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *