Ingenting avgjort

Til tross for lovnad om rask behandling av ny søknad, har ikke byggmester Terje Taraldset i 3T Bygg fått svar på den nye byggesøknaden fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

Byggmesteren fortalte nylig om byggmesteren som fikk pålegg om stans av et nesten ferdig byggeprosjekt på Stovner i Oslo fordi kommunen mente han ikke hadde tillatelse. 3T Bygg mente de hadde tillatelse fordi kommunen ikke hadde besvart deres søknad i 2005 om enkle tiltak innen fristen på tre uker fastsatt i plan- og bygningsloven.

Til Fylkesmannen
Kommunens avgjørelse om å stanse byggingen og ilegge tvangsmulkt på flere hundretusener av kroner, er anket til Fylkesmannen, som etter seks uker bare har gitt et foreløpig svar. For å slippe å vente på Fylkesmannens svar, ble det altså søkt på nytt, men her måtte det ytterligere detaljinformasjon til før kommunen kunne behandle saken, blant annet ytterligere tegninger.

I god tro
Terje Taraldset forteller til Byggmesteren at han vil holde Plan og bygningsetaten erstatningsansvarlig for de merkostnadene stansen påfører bedriften. Han sier han har handlet i god tro, og derfor ikke skal lastes for å ha bygget i henhold til lovverket.
Plan og bygningsetaten i Oslo har også bedt Statens bygningstekniske etat (BE) om å vurdere å frata 3T Bygg den sentrale godkjenningen for ansvarsrett. Dette spørsmålet ligger fortsatt til vurdering i BE, der den aktuelle saksbehandleren er på ferie når dette skrives i slutten av august.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *