Fornøyd med ansattes kunnskapsnivå

Et stort flertall av norske bedrifter er fornøyd med kunnskapsnivået hos de ansatte. Det oppgis som grunn for at færre ansatte deltok på kurs i 2005 sammenlignet med 1999.

Den norske delen av en europeisk undersøkelse om personalopplæring (CVTS3) viser at 29 prosent av alle ansatte deltok i ett eller flere kurs i løpet av 2005, mens det i 1999 var 48 prosent.

Årsaken til lavere deltakelse på kurs, er for 75 prosent av bedriftene at de ansatte allerede har tilfredsstillende kunnskaps- og ferdighetsnivå.
Bare to prosent forklarte den lave deltakelsen med for høy arbeidsbelastning. 15 prosent sa det skyldtes for høye kostnader, melder Statistisk sentralbyrå.

Bruker jobbrotasjon
Ved siden av kurs ble også en rekke andre former for opplæring tilbudt i bedrifter i 2005. 60 prosent benyttet praktisk opplæring på arbeidsplassen, 33 prosent benyttet jobbrotasjon/hospitering, 32 prosent hadde studiesirkler, mens 18 prosent benyttet selvstudier, og 37 prosent benyttet deltakelse på konferanser med mer som en del av sitt opplæringstilbud til ansatte.

For de fleste former for opplæring viser datagrunnlaget at bedrifter med færre enn 50 ansatte i mindre grad benyttet seg av ulike opplæringstiltak.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *