Hanssen vil ha hjelp med polakkene

Hvem skal ta ansvar for polakkene? spør Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i et debattinnlegg i VG i dag. Han mener utlendingene som kommer hit for å jobbe, redder både regjeringen og næringslivet. Nå vil han ha skjerping hos oppdragsgivere for å unngå sosial dumping.

Det er regjeringens løfte om barnehageplass til alle, som er så avhengig av utenlandsk arbeidskraft, ifølge Hanssen.
Han viser dessuten til at en av tre av NHOs medlemsbedrifter har ubesatte stillinger.

Tillitsvalgte får innsyn
I arbeidet mot sosial dumping foreslår regjeringen nå for Stortinget å
gi tillitsvalgte rett til innsyn i lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandører. Innsynsretten skal ikke gjøre tillitsvalgte til kontrollører, det er fortsatt Arbeidstilsynet som skal ha den oppgaven. Men innsynsretten vil gjøre det lettere å si ifra om uakseptable forhold. Det vil utvilsomt bidra positivt til myndighetenes arbeid. skriver Hanssen.

Større ansvar
Videre skriver han at oppdragsgiverne må ta et større ansvar, og foreslår at de får en plikt til å påse at underentreprenører og andre oppdragstakere etterlever allmenngjøringsforskrifter, at ansatte hos underleverandører får den lønna og de arbeidsvilkårene de har krav på. Kravet gjelder bare i områder hvor tariffavtalen er allmenngjort.

Les hele innlegget ved å følge lenka nedenfor.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *