Flere folk – lavere produksjon

Det er for mye folk på byggeplassene mener hovedtillitsvalgte fra syv av våre største entreprenørbedrifter, blant dem Veidekke, Skanska, AF Skandinavia og NCC. I et opprop tar de til orde for økt fokus på produktivitet og kvalitet framfor stadig flere folk.
Torsdag 26. april arrangerer Fellesforbundet en konferanse om produktiviteten i byggebransjen.

Forretningskonseptet underentrepriser og innleie av arbeidskraft fra øst er blitt til flere kokker og mye søl. De tillitsvalgte mener produktiviteten er synkende og kvaliteten så som så, mens kostnadene holdes i sjakk med økt press på lønningene og arbeidsmiljøet til håndverkerne.

En tredjedel produksjon
Bare en tredjedel av arbeidstida brukes til produksjon, hevder de tillitsvalgte. En tredjedel brukes til tilrettelegging av arbeidet mens den siste tredjedelen er bortkastet tid.
Bygningsarbeidere opplever alt for ofte mangelfulle og feilaktige tegninger og beskrivelser. Det gir heft og merarbeid for å rette opp feilene. De tillitsvalgte ønsker økt fokus på å unngå feil og mangler, og heller gjøre jobben riktig første gang.

Kvalitet foran pris
Alle på en byggeplass er der fordi de kan levere til laveste pris, under forutsetning av rasjonell framdrift. Når de ulike faggruppene så ender opp med å fly i veien for hverandre, kreves det tillegg og prisen blir likevel ikke den laveste.
De tillitsvalgte fnyser av nye gjennomføringsmodeller som bare involverer ledelsen og består av laksefiske og samling rundt leirbålet. De vil ha fokuset på hvor flinke aktørene er til å jobbe sammen, noe de færreste etterspør. Derfor ønsker de at store aktører på byggherresida skal gi langsiktige byggekontrakter med flere prosjekter over flere år, og med klare produktivitetskrav.

To veivalg
Fellesforbundets Halvor Langseth mener vi nå står foran et valg for hvordan vi skal organisere byggevirksomhetene her i landet framover.
– Norske bedrifter kan gjøre som bedriftene ute i Europa, der de konsentrerer seg om hovedentrepriser og flytter produksjonen ut til andre operatører og underentreprenører i stedet for å ha fast ansatte. Eller bedriftene kan gjøre som vi ønsker, satse på mest mulig fast ansatte, fagopplæring og de menneskelige ressurser i firmaet. De to strategiske veivalgene står i sterk motsetning til hverandre. Det kan få skjebnesvangre følger om vi ikke klarer å finne den riktige utviklingen, mener forbundssekretær Halvor Langseth.

Begge parter
Langseth er en av innlederne på produktivitetskonferansen, der representanter både fra de ansatte og byggefirmaenes ledelse stiller opp. Kommunal og regionaldepartementet og Byggenæringens Landsforeing er også til stede. Hele programmet kan ses via lenken under.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *