Nei til privatisert tilsyn

Administrerende direktør Sverre A. Larssen i BNL går i et innlegg i dagens Aftenposten ut mot det han kaller en privatisering av offentlige tilsyns- og kontrolloppgaver. I kampen mot sosial dumping har regjeringen foreslått å gi oppdragsgiver ansvar for at underentreprenører faktisk følger allmenngjøringsloven, samt gi de tillitsvalgte innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkår.

Regjeringen har foreslått at oppdragsgivere som for eksempel entreprenører skal ikke bare informere om bestemmelsene om allmenngjøringslovens krav til lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere. Entreprenørene eller andre oppdragsgivere skal også få ansvar for å kontrollere at underentreprenørene og andre oppdragstakere faktisk følger allmenngjøringsforskriftene.

Ikke ressurser
Sverre Larssen i Byggenæringens Landsforbund (BNL) mener private oppdragsgivere verken har kompetanse eller ressurser til å utføre en slik kontroll tilfredsstillende. Han spør hvordan en oppdragsgiver skal kunne avsløre forfalskede arbeidsavtaler eller hva som skjer med lønn eller godtgjørelse for hjemreiser, kost og losji når den enkelte har reist hjem. Han mener forslaget først og fremst vil ramme små og mellomstore bedrifter.

Lønnskontroll
BNL-direktøren mener det går på rettssikkerheten løs om tillitsvalgte skal få innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkår hos underentreprenører av egen bedrift. Hva med habilitet og kompetanse, spør Larssen. Skal private i det hele tatt ha rett til å kontrollere andres lønninger?
Larssen vil heller ha en styrking av de offentlige kontrollorganene som arbeidstilsynet. Han tror at det vil gi økt useriøsitet om de seriøse blir pålagt merkostnader til kontroller fordi de useriøse slik får nok et konkurransefortrinn.

Rett, ikke plikt
Arbeids- og inkluderingsdepartementet har i sitt forslag foreslått å gi tillitsvalgte en rett til innsyn, men i motsetning til det Larssen påstår, skal ansvaret for tilsynet fortsatt ligge i arbeidstilsynet. Dokumentasjon på ulovlige forhold som de tillitsvalgte måtte komme over ved sitt innsyn, skal de gi til arbeidstilsynet, som følger opp saken videre. Slik mener regjeringen at de tillitsvalgte kan bidra til å effektivisere myndighetenes kontroll.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *