Kjempeløft for klimaet

Miljøvernminister Helen Bjørnøy lanserte i formiddag Klimaløftet, en brei mobilisering av organisasjoner, næringsliv, forskere, stat og kommuner som gjennom en rekke tiltak skal bevisstgjøre og legge til rette for at alle kan bidra til et bedre klima for framtida. Målet er å sikre konkrete utslippsreduksjoner og å vise viljen i befolkningen til å gjøre klimatiltak.

Fra næringslivet stilte 10 bedrifter opp med løfter om å gjøre noe for klimaet. Flere av dem er allerede godt i gang, som Mesterhus som nylig lanserte sine første svanemerkede hus fra sin huskatalog

Helhetlig innsats
Miljøvernministeren mente endringene i klimaet var større og skjedde raskere nå enn tidligere.
– Klimaendringene rammer dessuten urettferdig ved at de får minst å si i de industrialiserte land og mest i fattige og underutviklede land som har lite å sette inn mot naturkreftene, sa Bjørnøy.
Miljøverndepartementet skulle gå foran og minimere egne utslipp og be om en enøkanalyse av egne lokaler. Dessuten skulle det be om en opprinnelsesgaranti for strøm, slik at de kunne forsikre seg om at den var fornybar.

Ut til folket
Mange av aktivitetene i klimakampanjen retter seg til den enkelte. for eksempel skal TV-meteorolog Siri Kalvig og tre kolleger ut i hele landet med populærvitenskapelige foredrag om klimaendringene under navnet Himmel og Hav. Arrangementene vil bli lagt til kveldstid fra slutten av april til midt i juni, men for skoleelever vil det også bli dagarrangementer.
På klimakampanjens nettsider, www.klimaloftet.no, får man tilgang til en mengde informasjon om temaet. her ligger blant annet en klimakalkulator hvor hver enkelt kan regne ut hvor mange kilo CO2 man slipper ut.

Enorm bredde
Foruten flere miljøorganisasjoner og Enova, var så forskjellige organisasjoner som Besteforeldreaksjonen, Hvit vinter, Europabevegelsen, Kirkerådet, Global Migrants for Climate Action og Kirkens nødhjelp med ved lanseringene av Klimaløftet.
Atle Sommerfelt fra sistnevnte organisasjon sa det slik:
– Det vi trodde var dårlig vær skapt av Gud er dårlig vær skapt av mennesker.

Bedrifter for miljøet
De ti bedriftene Posten, Scandic, Coop Norge, Tandberg, Mesterhus, Grøset, H. A. Møller, Gjensidige, HRG Nordic, Toyota og Vesta lover å ha klimahandlingsplaner og –regnskap, økt kunnskap og tiltak, å engasjere kunder til å bidra, å handle klimakvoter og å skape rammebetingelser som gjør det lønnsomt å redusere bedriftens klimautslipp.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *